Masterclass non-verbaal contact met jonge medewerkers

Jongeren tussen 18 en 25 jaar functioneren op sommige vlakken nog niet hetzelfde als volwassenen. Dat komt doordat hun brein nog in ontwikkeling is. Soms is het daardoor lastig om echt contact met hen te maken. Zo kent hun brein veel waarde toe aan lichaamstaal, maar zijn ze minder goed in staat dan volwassenen de lichaamstaal van de ander te duiden.

Daar komt bij dat tegenwoordig jongeren minder gemakkelijk oogcontact maken dan voorheen. Dit is mede het gevolg van de digitalisering van de samenleving, de aanhoudende beperkingen in de strijd tegen corona en de vlucht die social media hebben genomen. Dat maakt ze nog minder vaardig in het interpreteren van gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Vaak zijn jongeren geneigd de lichaamstaal van een ander eerder als negatief uit te leggen dan bedoeld is.

Tegelijkertijd sluiten jongeren zich in geval van stress vaker in zichzelf op; ze voelen ongemak om hun twijfels en onzekerheden te delen en zijn bang voor gezichtsverlies.

Gevolg: onbegrip, miscommunicatie en -uiteindelijk- uitval.

Hoe goed bent u zich bewust van hoe uw lichaamstaal bij de jonge werknemer binnenkomt? Herkent u eventuele signalen van stress, ongemak en gebrek aan zelfvertrouwen? In deze masterclass leert u hoe u non-verbale signalen van jongeren (en anderen!) leert herkennen en begrijpen. U ontwikkelt een antenne, waarmee u ook uw eigen lichaamstaal leert waarnemen: is die in lijn met mijn intentie en mijn woorden?

Deze masterclass heeft als doel: het contact met de jonge werknemer te verdiepen, om uiteindelijk uitval en overbelasting te verminderen en te voorkomen en de jongere beter te kunnen coachen en in de ‘groeistand’ te zetten.

Programma-opzet

Aan de hand van theorie, video- en fotovoorbeelden, maar vooral ook veel praktijkoefeningen vergroot u uw sensor voor de waarneming van lichaamstaal, met een extra focus op de jonge werknemer. U krijgt tools aangereikt om waar te nemen met hoofd, hart en buik. Door daadwerkelijk in verbinding te staan met uzelf en de ander, kunt u beter reageren op wat er speelt en wat nodig is. Zo creëert u een veilige (werk)omgeving waarin de jongere zich meer durft te laten zien en kan groeien.

Van de deelnemers vragen we om tijdens de training (en daarna) bij tijd en wijle het hoofd uit te schakelen en naar binnen te keren. Hoe reageert uw lichaam op het contact? Wat voor inzicht levert dat op? Kunt u voelen wat van uzelf komt en wat van de ander?

En als u wel het hoofd erbij betrekt, is het van belang om oordelen even achterwege te laten en zich te beperken tot de feiten. Wat neemt u waar? Welke non-verbale signalen vallen u op? Wat kunt u ermee?

De beloning na afloop is groot. U hebt niet alleen het contact met de ander versterkt, maar ook het contact met uzelf.

Door wie

Marijke van Dijk

Trainer, coach en spreker

Door haar werk als docent aan de universiteit raakte zij gefascineerd door de vraag: hoe kan het dat de een zo veel natuurlijker en gemakkelijker voor de klas lijkt te staan dan de ander? Ze startte een onderzoek onder docenten en kwam tot de slotsom dat lichaamstaal een sleutelrol speelt bij het maken van contact. En daadwerkelijk contact is cruciaal om de ander te bereiken. Ze specialiseerde zich in het thema en is inmiddels een veelgevraagd spreker en trainer op dit vlak. Kennis van lichaamstaal is veel breder inzetbaar dan alleen voor de klas. Ook bedrijven en gezondheidsinstellingen weten haar steeds vaker te vinden voor trainingen en lezingen.

Praktische informatie

De eerste masterclass vindt plaats op woensdag 14 september. maximale groepsgrootte is 6 tot 15 deelnemers. De training duurt een dag.

De bijeenkomsten vinden plaats op Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven. De deelnamekosten zijn 425 euro, incl. verblijfskosten.