Category

Uncategorized

Tele-Wandeling met Jancees van Westering

Door | Uncategorized | Geen reacties

Hoe werkt een Tele-Wandeling?

Jij wandelt dichtbij je in de buurt. Ik wandel dicht bij mij in de buurt. Via smartphone en oortjes zijn we verbonden en voeren wij een of meerdere gesprekken over de vraag –of het onderwerp- van jouw keuze.

Binnen een week krijg je een persoonlijk verslag dat de essentie weergeeft van wat we hebben uitgewisseld. We bespreken de tekst en passen de formulering zo aan dat jij je er volledig in herkent.

Het idee van een Tele Wandeling is uit (Corona)nood geboren. Maar het werkt: je deelt de ervaring om te lopen, je gedachten komen los en je luistert geconcentreerd naar elkaar. Die combinatie zorgt voor contact en inspiratie. Intussen werk je toe naar een concreet resultaat: een tekst als ijkpunt voor ontwikkeling en verandering.

Drie vragen/onderwerpen

1: Zelf-management: Hoe blijf ik als thuiswerker vitaal en bewaak ik de grenzen van mijn inzet?

Voor thuiswerkers die de voordelen van thuiswerken volop willen benutten en de valkuilen vermijden

Gezond thuiswerken draait om (zelf)vertrouwen, aandacht verdelen en het vermogen om dingen los te laten. Tijdens een Tele-Wandeling verlaat je het beeldscherm en reflecteer je hoe je bezig bent. Wij maken de stand op, ontdekken waar een mogelijk conflict of energie-lek zit en maken een lijst van goede voornemens.

2: Tele-management: hoe maak ik een switch van controle naar vertrouwen?

Voor managers die de kunst willen beoefenen om thuiswerkers te bemoedigen:

Thuiswerkers missen signalen dat ze goed bezig zijn en erbij horen. Dat geeft soms stress en vergroot het risico dat je teveel gaat presteren. Tijdens een Tele-Wandeling bespreken wij hoe je je verhoudt tot presteren en waarderen en wat je als manager kunt doen –of laten- om thuiswerkers te inspireren en psychologische veiligheid te verschaffen.

3: Wat is het verhaal waarmee ik verder wil?

Voor managers en professionals die –zichzelf en anderen- helderheid willen verschaffen 

Soms is het tijd om richting te kiezen, kleur te bekennen of nieuwe inzichten aan te scherpen. Tijdens een Tele-Wandeling vinden wij de sleutelwoorden voor jouw verhaal (profiel, visie of motto) en de ontwikkeling die je door wilt maken. Waar wil je naartoe en hoe ga je dingen aanpakken?

Wie is Jancees van Westering (Jece) 

Mijn leven krijgt pit door contrasten: zo combineerde ik een rechtenstudie met de tekenacademie; werkte ik in de (maatschappelijke)gezondheidszorg en entertainment industrie; visualiseerde ik het thema hollen of stilstaan (via beeldverhalen in NRC-Handelsblad, exposities in Amsterdam WTC , en Kobe); woon en werk ik in Amsterdam(C) en Zuid-Frankrijk.

Na jaren van interviews met markante ondernemers, maakte ik de switch naar wandelcoach (2003), waarbij het vinden van je eigen verhaal centraal staat (storyfinding). Ik ontdekte hoe de kracht van woorden samenhangt met (zelf)waardering en vertrouwen. En verdiepte mij in de dynamiek van positive reinforcement (OBM-opleiding, ADRIBA-VU, Amsterdam).  Ik  schreef een boek en publiceer blogs (CHRO.nl) over een ander contrast: kritiek en waardering.

Praktische informatie

De kosten van een Tele-Wandeling (2x een sessie van een uur en een derde sessie om de tekst te bespreken), inclusief persoonlijk manifest, bedragen € 675,– (exclusief btw).

Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht bij Sylvia van den Heuvel (sylvia@callleadershipandlearning.com).

Evaluatie Rob van Woerkum over de Leiderschapsretraite ‘De Verrijking’

Door | Uncategorized | Geen reacties

Dat ik over De Verrijking hoorde, kwam op een goed moment. Ik merkte al een tijdje dat me iets te doen stond. Dat had vooral te maken met ‘er echt zijn’, zowel mentaal als fysiek. In klantgesprekken, bij presentaties, maar ook in privésituaties. Ik liet te weinig van ‘mezelf zien’.

Bij De Verrijking bekijk je je leervraag vanuit vier verschillende perspectieven: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Dat is met recht een verrijking. Zo dacht ik dat mijn vraag vooral op het mentale vlak lag, maar dankzij het lichaamswerk dat je tijdens De Verrijking doet, kwam ik erachter dat er ook andere aspecten meespeelden. Fysiek bijvoorbeeld. Er werd gekeken naar: hoe sta je? En hoe kijk je mensen aan, wat zijn je non-verbale signalen? Daar heb ik veel van geleerd.

Blokkades onderzoeken

Met je groep onderzoek je waar de oorzaken van je blokkades liggen: waar komt het vandaan dat ik te weinig van mezelf laat zien? Daarmee kijk je ook naar je opvoeding en dergelijke. Ik kreeg op een gegeven moment een Shiatsu massage. De vrouw die dit deed, voelde spanningen in mijn lichaam, die ik blijkbaar had weggestopt. Die spanningen kon ze linken aan een bepaalde periode in mijn leven. Eerst herkende ik dat niet zozeer, maar later, toen ik me even terugtrok, kwam het ineens binnen.

Meteen gericht aan de slag

Het sterke aan deze week vind ik dat je heel snel tot inzichten komt en hiermee meteen gericht aan de slag kunt in de coachingssessies. Het Transformatiespel is daarbij ook van toegevoegde waarde. Je vraagt je vanaf het begin af aan af hoe het kan dat je steeds kaartjes krijgt die precies passen bij je situatie. Heel bijzonder vond ik dat. De groepsdynamiek in het spel is daarbij heel belangrijk.

Na afloop was ik heel erg gemotiveerd om dingen te veranderen. Nog steeds. Hoewel je natuurlijk wel merkt dat het in de dynamiek van ‘het gewone leven’ moeite kost om die focus vast te houden. Gelukkig wijst mijn vrouw me daar af en toe op. Vooral privé gaan de veranderingen met vallen en opstaan. In mijn werk laat ik nu minder lopen. Ik sta steviger en wordt daardoor meer gezien.

Door De Verrijking heb ik de kracht gevonden om, na een dienstverband van ruim 15 jaar, verder te gaan als zelfstandig adviseur. Deze retraite is vooral heel effectief voor mensen die op een kruispunt staan, die hun vermogen om te veranderen willen vergroten. Je leert je belemmeringen te herkennen en overwinnen, en dat helpt je een drempel over.

Lancering leiderschapsonderzoek CALL Alumnibijeenkomst

Door | Uncategorized | Geen reacties

Dienend leiderschap, inclusief leiderschap, participatief, authentiek, betrokken leiderschap… als je het aan Marcel de Rooij en Han Nichting vraagt, zijn al die ronkende bijvoeglijke naamwoorden vooral marketingmiddelen van consultants en is leiderschap aan het verworden tot een leeg begrip.

Tijdens de CALL Alumnibijeenkomst op donderdag 14 november aanstaande, vraagt Han Nichting in het facultatieve deel van het programma om uw hulp. CALL-alumni zouden als geen ander moeten kunnen verwoorden waar het in leiderschap feitelijk om draait.

Focusvragen leiderschapsonderzoek CALL
Leiderschap lijkt steeds minder aan te sluiten op de praktijk van het leidinggeven. Leiders verliezen nogal eens de cruciale vragen uit het oog:
• Waar ben ik mee bezig?
• Waar laat door leiden?
• Wat is mijn opgave/uitdaging?
• Waar worstel ik mee?
• Waar haal ik mijn legitimering vandaan?
Op deze focusvragen richt zich het leiderschapsonderzoek dat CALL gaat uitvoeren in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen. Met als eerste pilot-onderzoeksgroep: CALL-alumni.

“Weg met al die humbug”
Han Nichting: “Als wij vinden dat leiderschap belangrijk voor ons is, dan moeten we echt af van al die humbug eromheen en het lef moeten hebben om de kern weer te benoemen.

Ik verwacht dat CALL alumni de vragen die we stellen heel vanzelfsprekend zullen vinden. Waarmee niet gezegd is dat het tot dusverre ook vanzelfsprekend is geweest om daar een verdieping in aan te brengen en echt actie op te gaan zetten. Dat is volgens mij nog niet eerder gebeurd. Organisaties zitten gevangen in de waan van de dag; consultants in de drang om te vernieuwen en te onderscheiden.

Als je de kern van leiderschap, de waan van de dag en de drang tot vernieuwing op een intelligente manier bij elkaar weet te brengen, dan krijg je een platform waar mensen echt kunnen halen wat ze ten diepste nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Op een helpende manier en waarschijnlijk in een andere vorm dan we dat nu doen.”

Uitnodiging tot deelname aan het leiderschapsonderzoek
Vanaf 17.45, na keynote speaker Yvonne Benschop, neemt Han u mee in de plannen voor het onderzoek, dat na de CALL-pilot landelijk zal worden opgeschaald. De antwoorden uit het onderzoek moeten helpen om een platform in te richten voor leiderschapsontwikkeling. Dat kan in digitale vorm, maar vooral ook fysiek. Het CALLaboratory zal hier een rol in gaan spelen.

CALL Alumnibijeenkomst in de Groene Afslag in Laren

Door | Uncategorized | Geen reacties

Op donderdag 14 november aanstaande komen CALL alumni bij elkaar in De Groene Afslag, de groenste inspiratielocatie van Nederland, aan de A1 bij Laren.

Als je je nog niet hebt aangemeld, aarzel niet en doe dat alsnog door een e-mail te sturen naar marcel@callleadershipandlearning.com.

Keynote speaker van deze middag is Yvonne Benschop, professor Organizational Behavior aan Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij zal het hebben over gender en leiderschap, in het kader van haar onderzoek naar inclusief leiderschap.
Welke ideaalbeelden en verwachtingen bestaan er van leiders met verschillende achtergronden (gender, etniciteit, klasse, leeftijd), en van hun stijlen van leidinggeven? En hoe maken we als leidinggevende ruimte voor verschil en diversiteit?

Aansluitend kun je meedenken en meewerken aan masterclasses voor CALL met Jeannette van den Ingh en Paul Nyst, aan de CALL-werkplaats met Marcel de Rooij en het CALL leiderschapsonderzoek met Han Nichting in samenwerking met de Radboud Universiteit én met CALL-alumni. Hou deze pagina in de gaten voor meer informatie over dit laatste.

We hopen je op 14 november vanaf 16.00 uur te mogen begroeten. Van 18.45 uur staat er een duurzame, lokaal geproduceerde en rondom gezonde maaltijd klaar en is er tijd om bij te praten met de andere CALL-deelnemers. Rond 19.30 uur eindigt het programma.

Vincent Verbeet

Evaluatie Vincent Verbeet – Nederlandse Spoorwegen over CALL13

Door | Uncategorized | Geen reacties

Wat op mij de meeste indruk gemaakt heeft tijdens CALL was het doorgronden van familiaire relaties. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten. Ik heb een andere kijk gekregen op mijn eigen verhaal. Dat leidde eerst tot verwarring, maar nu begrijp ik bepaalde aspecten van mijn eigen gedrag beter en dat begrip maakt het beter hanteerbaar.
Van nature ben ik in bepaalde situaties geneigd tot afhaken of vluchten. Doordat ik nu begrijp waar die reactie vandaan komt, kan ik dit eerder herkennen en bewust kiezen om het anders te doen.
Deze inzichten waren voor mij een belangrijke bijvangst.
Mijn primaire leervraag had te maken met de vraag: wat staat mij te doen? Waar kan ik mijn talenten het beste inzetten? Op dat vlak heb ik leren inzien dat ik soms dingen deed, omdat anderen dat van mij verlangden. Of omdat ik dacht dat dat zo was.

Standvastiger
Door dit bij mezelf waar te nemen, kan ik meer de regie pakken en mezelf steviger positioneren. Ik neem meer het voortouw dan voorheen. Ik ben standvastiger geworden en geef meer aan wat mijn positie is. Daardoor ben ik tegelijkertijd ook meer betrokken. Ik geef nu meer en duidelijk mijn standpunt aan, ook wanneer ik daarmee tegen de stroom inga; vroeger zouden dat de momenten zijn waarop ik geneigd was om af te haken.
Overigens is dit nog niet altijd succesvol. Soms loop je weer in je eigen valkuil. Maar nu herken ik die valkuil tenminste en heb ik de kans om mijn leiderschap aan te passen.

Integraal geheel
Wat mij heeft verrast, was het effect van ademhaling en lichaamswerk. Vooraf was ik daar sceptisch in. Ik zit lekker in mijn vel, was ook goed in balans. Maar door bewust verbinding te leggen met je lichaam, kom je tot het inzicht dat alle vier dimensies die in CALL aan bod komen, een integraal geheel vormen. Nu snap ik ook beter waarom ik zo graag in de natuur ben. Ik hou van wandelen of hardlopen in het bos. Dat heb ik altijd al gehad, maar nu zie ik dat dat mijn manier is om rust te vinden. Nu herken ik dat ik onder druk sta wanneer ik ineens zin krijg om het bos in te gaan.
Veel van wat er bij CALL gebeurde, heb ik intensief besproken met mijn vrouw. Zij herkende diverse zaken. Het mooie is: dat heeft over en weer tot meer begrip geleid. Werk en privé gaan hand in hand. Bij CALL gaat het over wie jij bent met alles erop en eraan: 100 procent, 24/7. En wanneer je in alle openheid naar jezelf kijkt, worden meer dingen bespreekbaar.

Duurzame verbinding
Voor de komende tijd zie ik het als belangrijkste opgave om continu in het moment te zijn. Ik wil fysiek en mentaal 200 procent aanwezig zijn en daarvandaan een duurzame verbinding aangaan met mijn omgeving.
Het werken met een groep heb ik als heel fijn ervaren. We zijn hecht geworden. Ik merkte wel dat het in het begin een drempeltje was om je in groepsverband zo kwetsbaar op te stellen, maar er ontstaat heel snel een enorm gevoel van veiligheid en diepgang. Uiteindelijk lukte het iedereen dan ook om die drempel over te stappen.