Machiel Polak, coach

Machiel Polak

Coach

Met jarenlange ervaring als voorzitter raad van bestuur in complexe instellingen, als commissaris, als psychiater en als coach richt Machiel zich op de ontwikkeling van moed en leiderschap vanuit de interne balans.
Na zelf de CALL te hebben gedaan zijn hem de ogen geopend voor het belang van evenwicht tussen de mentale, emotionele, spirituele en fysieke aspecten van ons als mens en richt hij zich in zijn coaching op het herstellen van evenwicht.
Zijn kracht ligt in het op onderzoekende, niet oordelende wijze, met humor en relativering helpen zien van functionele en dysfunctionele patronen op alle levensgebieden en het vinden van wegen voor herstel.

Terug naar overzicht