Jan Willem de Kleuver

Jan Willem de Kleuver (33)

Senior adviseur bij Twynstra Gudde

De belangrijkste reden om deel te nemen aan het Young Call leiderschapsprogramma, was mijn behoefte om mij meer bewust te worden van mijn besluiten en activiteiten. Het programma zou van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van mijn persoonlijk leiderschap.

Het ging mij erom dat ik mijn persoonlijke doelen kon halen. Het is belangrijk om te handelen volgens je besluiten, ongeacht de invloed van anderen. In het programma van Young Call ben ik hiermee aan de slag gegaan.

Ervoor gaan

Gedurende het programma heb ik verschillende wandelingen gemaakt met een coach. Hij gaf mij het advies, dat als je weet wat je wilt, je er vol voor moet gaan, zowel mentaal en emotioneel, als spiritueel en fysiek. Dankzij zijn adviezen heb ik meer inzicht gekregen in het belang van de vier leiderschapsaspecten en de balans hiertussen. In mijn werk ben ik mij hiervan nu meer bewust. Wel heb ik behoefte aan meer werkgerelateerde persoonlijke begeleiding. Dat kan mogelijk een vast onderdeel van het programma of misschien een vervolgtraject zijn.

Goede reflectie

De meerwaarde van een kleine groep bij het werken in een leiderschapsprogramma is dat groepsgenoten elkaar goede reflectie kunnen bieden. Dat is wel bijzonder: personen die je van tevoren niet of nauwelijks kent, kunnen na een korte periode je kernwaarden en valkuilen benoemen. Dat zegt wel iets over het niveau van het programma en de omgeving die is gecreëerd. Ook was ik onder de indruk van de kwaliteit van de diverse coaches en hun inzichten.

Rust en tijd

Ik heb de rust en de tijd die ik kon nemen om (samen met coaches) te reflecteren als zeer prettig ervaren. In mijn werk zijn er verschillende opdrachten met elk een andere dynamiek. Daardoor ben ik vaak meer bezig met het realiseren van resultaten en zaken voor elkaar krijgen. Dat is erg interessant en geeft energie, maar ik realiseer me ook dat het belangrijk is om rust in te bouwen en te reflecteren.

Niet leeftijdgebonden

Young Call is niet leeftijdgebonden; het is van toegevoegde waarde voor mensen met vijf tot tien jaar werkervaring. Uiteraard is het relevant dat je in je werk ingewikkelde en uitdagende situaties vanuit een leiderschapsperspectief meemaakt. Voorwaarde is wel enig zelfinzicht en openstaan voor reflectie, zodat je na afloop tevreden kunt zijn met het resultaat van het programma.

Terug naar overzicht