Siebe Riedstra

Siebe Riedstra

Secretaris-generaal Ministerie J&V, deelnemer CALL 2

Het is alweer ruim vijftien jaar geleden dat ik het CALL leiderschapsprogramma volgde, maar de vragen die binnen CALL gesteld worden, blijven altijd actueel. Het tijdsbeeld en de context veranderen, mijn verantwoordelijkheden zijn intussen veranderd, maar je blijft tegen dezelfde pitfalls aanlopen en het is goed om daarop te blijven reflecteren.

Voor mij was de essentie van CALL dat je je blijvend leert afvragen hoe je als leider persoonlijk in elkaar zit, hoe je binnen je organisaties functioneert en binnen de grotere maatschappelijke context. Binnen elk van die ‘ringen’ kun je je steeds afvragen of de vier dimensies (mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel) onderling in balans zijn. Als ik dat zo formuleer, sla ik het een beetje plat, maar door de jaren heen vullen die begrippen zich steeds meer met kennis en ervaring. Ze zijn de rugzak gaan vormen die ik met me mee draag. Een lichte rugzak, die me steeds weer helpt.

Gemeenschappelijke taal

Wie CALL heeft gevolgd, spreekt een zelfde taal, waarmee je elkaar makkelijker kunt bijsturen en waarmee je dilemma’s kunt verduidelijken en contexten kunt benoemen. Als iemand nu tegen mij zegt: ‘Siebe, jij bent nu wel heel erg blauw bezig’, dan snap ik wat daarmee wordt bedoeld en kan ik meteen vanuit een ander perspectief naar mijn eigen gedrag kijken. CALL heeft een serieuze bijdrage geleverd aan mijn ontwikkeling.

Op dit moment, en in de nabije toekomst, vormen de snelheid van de veranderingen en de onzekerheid van de uitkomsten belangrijke leiderschapsthema’s. Kijk naar ontwikkelingen als artificial intelligence, bijvoorbeeld: die gaan razendsnel. En ook de snelheid waarmee je op dergelijke ontwikkelingen moet reageren, neemt enorm toe. Dan geeft het houvast wanneer je jezelf en je eigen handelen en keuzes permanent blijft bevragen op de ‘drie ringen en de vier dimensies’.

Terug naar overzicht