Vincent Verbeet

Vincent Verbeet

Directeur Besturing Operatie bij de Nederlandse Spoorwegen, deelnemer CALL 13

Wat op mij de meeste indruk gemaakt heeft tijdens CALL was het doorgronden van familiaire relaties. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten. Ik heb een andere kijk gekregen op mijn eigen verhaal. Dat leidde eerst tot verwarring, maar nu begrijp ik bepaalde aspecten van mijn eigen gedrag beter en dat begrip maakt het beter hanteerbaar.

Van nature ben ik in bepaalde situaties geneigd tot afhaken of vluchten. Doordat ik nu begrijp waar die reactie vandaan komt, kan ik dit eerder herkennen en bewust kiezen om het anders te doen.
Deze inzichten waren voor mij een belangrijke bijvangst.
Mijn primaire leervraag had te maken met de vraag: wat staat mij te doen? Waar kan ik mijn talenten het beste inzetten? Op dat vlak heb ik leren inzien dat ik soms dingen deed, omdat anderen dat van mij verlangden. Of omdat ik dacht dat dat zo was.

Standvastiger

Door dit bij mezelf waar te nemen, kan ik meer de regie pakken en mezelf steviger positioneren. Ik neem meer het voortouw dan voorheen. Ik ben standvastiger geworden en geef meer aan wat mijn positie is. Daardoor ben ik tegelijkertijd ook meer betrokken. Ik geef nu meer en duidelijk mijn standpunt aan, ook wanneer ik daarmee tegen de stroom inga; vroeger zouden dat de momenten zijn waarop ik geneigd was om af te haken.
Overigens is dit nog niet altijd succesvol. Soms loop je weer in je eigen valkuil. Maar nu herken ik die valkuil tenminste en heb ik de kans om mijn leiderschap aan te passen.

Integraal geheel

Wat mij heeft verrast, was het effect van ademhaling en lichaamswerk. Vooraf was ik daar sceptisch in. Ik zit lekker in mijn vel, was ook goed in balans. Maar door bewust verbinding te leggen met je lichaam, kom je tot het inzicht dat alle vier dimensies die in CALL aan bod komen, een integraal geheel vormen. Nu snap ik ook beter waarom ik zo graag in de natuur ben. Ik hou van wandelen of hardlopen in het bos. Dat heb ik altijd al gehad, maar nu zie ik dat dat mijn manier is om rust te vinden. Nu herken ik dat ik onder druk sta wanneer ik ineens zin krijg om het bos in te gaan.

Veel van wat er bij CALL gebeurde, heb ik intensief besproken met mijn vrouw. Zij herkende diverse zaken. Het mooie is: dat heeft over en weer tot meer begrip geleid. Werk en privé gaan hand in hand. Bij CALL gaat het over wie jij bent met alles erop en eraan: 100 procent, 24/7. En wanneer je in alle openheid naar jezelf kijkt, worden meer dingen bespreekbaar.

Duurzame verbinding

Voor de komende tijd zie ik het als belangrijkste opgave om continu in het moment te zijn. Ik wil fysiek en mentaal 200 procent aanwezig zijn en daarvandaan een duurzame verbinding aangaan met mijn omgeving.

Het werken met een groep heb ik als heel fijn ervaren. We zijn hecht geworden. Ik merkte wel dat het in het begin een drempeltje was om je in groepsverband zo kwetsbaar op te stellen, maar er ontstaat heel snel een enorm gevoel van veiligheid en diepgang. Uiteindelijk lukte het iedereen dan ook om die drempel over te stappen.

Terug naar overzicht