Wendy de Ruiter

Wendy de Ruiter

Chief Commercial Officer Vivat, deelnemer CALL 11

CALL heeft me heel erg aan het denken gezet. Je wordt in het programma uitgenodigd, uitgedaagd en ondersteund om te reflecteren op je eigen leven en leiderschap. Dit heeft me veel inzicht gegeven in bepaalde patronen in mijn eigen gedrag. Veranderen is dan nog wel een hele reis. Na CALL ben je nog lang niet klaar, maar het geeft je wel richting.

Ik heb een baan waarin vooral de cognitieve dimensie domineert. Het interessante van CALL is dat je op vier dimensies werkt: cognitief, fysiek, emotioneel en spiritueel. Het leek me goed te ontdekken wat er te vinden is als die vier dimensies beter in balans zijn. Een veelgebruikt begrip in CALL is ‘thuiskomen’. Niet alleen in de zin van ergens je plek vinden of even moeten acclimatiseren in een nieuwe omgeving, maar vooral ook in een bepaalde emotie of gemoedstoestand. Je leert dat die gevoelens er mogen zijn, dat je niet meteen hoeft te oordelen. Ik ben geneigd om streng te zijn voor mezelf, maar dat is minder geworden.

Verwonderen in plaats van veroordelen

Ik werk in een multicultureel team. In CALL leerde ik dat het heel anders voelt wanneer je een houding aanneemt van verwondering in plaats van veroordeling. Verbazing over verschillen maakt nieuwsgierig en nodigt uit tot onderzoeken en begrijpen. Wanneer je veroordeelt, dan sluit je je af en kom je niet tot een oplossing. Verwondering voorkomt een hoop frustraties en het leidt tot effectievere samenwerking. Dit inzicht helpt me hierbij enorm.

Ook binnen CALL werk je met een groep met allemaal verschillende mensen, met verschillende achtergronden en andere werkomgevingen. Iedereen heeft een ander persoonlijk thema. Daardoor kun je veel van elkaar leren en elkaar inspireren en helpen. Dat schept een hechte band, waardoor je ook na afloop van CALL nog steeds toegevoegde waarde ervaart van ontmoetingen met elkaar.

Liefdevol begrenzen

Mijn persoonlijke leiderschapsthema van dit moment is ‘liefdevol begrenzen’: de balans vinden tussen enerzijds de standpunten van de ander onderzoeken en begrijpen, en anderzijds je eigen standpunten duidelijk kenbaar maken.

Ik heb ook geleerd om kritischer te zijn op waar ik wel of geen tijd in steek. Je kunt elke avond wel vullen met interessante bijeenkomsten, maar wat heb je er nu echt aan? Ik vind het ook heel erg belangrijk om bij mijn gezin te zijn of om tijd te maken voor mezelf en te sporten, bijvoorbeeld. Dat ben ik me nog duidelijker gaan realiseren.

Terug naar overzicht