Leiderschapsprogramma Young CALL

Na vijf tot zeven jaar werkervaring weet je als leidinggevende resultaten te bereiken. Maar grotere en meer complexe opgaven vragen meer van jou als persoon. Om meer impact te kunnen maken, is een volgende ontwikkelstap nodig, door te investeren in persoonlijk leiderschap.

Dit programma biedt de mogelijkheid om buiten de waan van de dag stil te staan bij hoe jij als persoon functioneert en hoe je van waarde wilt zijn voor jouw organisatie en voor de wereld.
Het biedt zicht op je eigen kwaliteiten en valkuilen en welk effect deze hebben op je handelen. Je kent je reflexen in moeilijke situaties, bent meer in balans en beter in staat om adequaat in te spelen op complexe vraagstukken. Deelnemers ondervinden daarnaast vaak veel steun van het netwerk dat door het volgen van de training ontstaat.

Programma-opzet

Young CALL is geen traditionele training, eerder een ontdekkingsreis. Het programma richt zich op jouw persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap is in onze optiek: in contact zijn met je eigen kern en van daaruit met jouw talenten een bijdrage te leveren aan de organisatie en daarmee uiteindelijk aan de maatschappij. Dit betekent ook het leren omgaan met je schaduwkanten, het nemen van verantwoordelijkheid om daadwerkelijk te handelen en het ontwikkelen van moed om te blijven staan als het spannend wordt.

Wij zien het ontwikkelen van leiderschap als een reis langs meerdere dimensies. Binnen het programma word je als deelnemer zowel mentaal, emotioneel, spiritueel, alsook op de fysieke dimensie uitgedaagd om te kijken naar jouw kwaliteiten en leervragen.
Het programma bestaat uit een intakegesprek en vier modules van twee dagen rond één thema. Tijdens het intakegesprek maak je individueel kennis met de begeleiders. Samen bekijken jullie wat de uitdagingen zijn bij jouw verdere ontwikkeling en werken we toe naar het formuleren van jouw persoonlijke ontwikkelvraag.

Je volgt het programma samen met een groep van maximaal 15 deelnemers in een vergelijkbare fase.

Thema per module

In elke module staat een ander thema centraal. Deze behandelen de volgende kernvragen:

Module I: Biografie

Wie ben ik?
Wat zijn mijn eigen patronen?

Module II: Talenten

Wie ben ik?
Waar ligt mijn persoonlijke kracht?
Hoe geef ik mijn persoonlijke kracht vol de ruimte?

Module III: Belemmeringen

Wat zijn mijn overtuigingen?
Wat zijn mijn belemmeringen?

Module IV: Manifestatie en oogsten

Hoe kom ik meer tot mijn kern?
Hoe leer ik vandaaruit handelen?

Onderdeel van elke module is de Open Space. Hierin zijn coaches en ervaringsdeskundigen beschikbaar, die je in een een-op-eengesprek begeleiden bij het verbinden van de opgedane inzichten aan je ontwikkelvraag.

Door wie

Praktische informatie

Locatie en verblijf

De bijeenkomsten vinden plaats op Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven.

Data

Momenteel loopt het Young CALL-programma 2021-2022.

Het aantal gegadigden is dit jaar groot. Daarom is een extra Young CALL-programma ingelast. De data van de vier modules van dat Young CALL-programma 2022 zijn:
Module I: 14 en 15 februari 2022
Module II: 28 en 29 maart 2022
Module III: 12 en 13 mei 2022
Module IV: 22 en 23 juni 2022
De modules zijn inclusief avondprogramma en overnachting op de tussenliggende avond.

Kosten

De kosten voor het opleidingsprogramma bedragen € 4.950,– exclusief btw, exclusief verblijfskosten voor het lopende 2020-2021 programma.

Extra informatie

De studiebelasting is 10 dagen. Deelnemers hoeven geen additionele studiematerialen aan te schaffen. Eventuele additionele studiematerialen worden tijdens het programma uitgereikt.