Visie CALL

De snelheid en onvoorspelbaarheid waarmee veranderingen om ons heen plaatsvinden maken dat beproefde managementmodellen steeds vaker tekortschieten. Puur ‘presteren’ biedt geen antwoord op vraagstukken rondom duurzaamheid, welzijn, toenemende ongelijkheid en polariteit. Er is behoefte aan vooruitgang, aan nieuwe manieren om oplossingen te vinden. Vanuit betrokkenheid, vanuit de eigen waarden en normen, vanuit zingeving.

Nieuwe wegen, nieuwe leiders

Leidinggevenden zijn gewend om constant te streven naar performanceverbetering, naar nóg effectievere methodes om hun mensen nóg efficiënter te laten werken. Die prestatiegerichtheid heeft ons jarenlang veel gebracht.

Maar we zijn op het punt beland dat we moeten vaststellen dat we steeds harder zijn gaan werken, met steeds minder resultaat. We zijn toe aan nieuwe wegen, aan nieuwe vormen van leiderschap.

Zingeving als basisbehoefte

De laatste jaren zijn normen voor waardering en betekenis gaan verschuiven. Zingeving wordt ook in professionele context steeds meer een basisbehoefte. Steeds meer mensen willen werken voor bedrijven of organisaties die de samenleving beter maken of echt iets betekenen voor hun klanten. Die verbinding met zingeving is relatief nieuw. Voortbordurend op People, Planet, Profit, groeien we langzaam naar een andere fase toe.

Waardegedreven, betrokken leiders hebben de capaciteit om ruimte te bieden aan deze behoefte aan andere richtsnoeren dan alleen het verdienmodel. Zij bezien de wereld vanuit een breder perspectief en zijn in staat om creatief te denken en echt te luisteren. Waartoe bestaat ons bedrijf en onze organisatie en hoe kunnen onze mensen daar -letterlijk- naar eigen eer en geweten aan bijdragen?

Moed

Wie een dergelijke authentieke vorm van leiderschap neer durft te zetten, bevindt zich in een spanningsveld tussen de bestaande en de nieuwe wereld. Dit nieuwe leiderschap vergt dus moed. Moed om om te gaan met machten die op de oude voet door willen gaan en met de negatieve energie die angst voor verandering met zich mee kan brengen.

Daarvoor moet je stevig in je leidersschoenen staan. Dat kan alleen door jezelf goed te kennen:

Waar sta ik voor? Wat is mijn missie? Wat zijn mijn zekerheden en onzekerheden? Hoe hou ik mezelf vitaal, zodat ik mijn verantwoordelijkheden op een inspirerende wijze kan (blijven) dragen? In ons beproefde leiderschapsprogramma en in ons nieuwe aanbod aan workshops en coachingstrajecten, brengt u het allemaal diepgaand in kaart, vanuit een integrale visie op de ontwikkeling van leiders, teams en organisaties. We reiken u daarbij vertrouwelijke draag- en leervlakken aan om er concreet mee aan de slag te gaan.