CALLaboratory

Onder de noemer CALLaboratory zijn wij bezig met de ontwikkeling en verdieping van een werkplaats voor leidinggevenden.
Het CALLaboratory is een vrijplaats om onder begeleiding van ervaren professionals te experimenteren, te onderzoeken en uit te proberen, samen met andere leidinggevenden. U werkt er persoonlijk of als team aan gerichte vragen, vanuit een of meerdere dimensies uit het CALL-programma.

Tot dusverre bestaat ons aanbod uit Fit for the Future Assessment, Leiderschapsretraite De Verrijking, De Efflector en CALLOrigins.

Fit for the Future Assessment

Veel leiders hebben nauwelijks tijd voor reflectie. Door onze hoge inzet (we zijn altijd bereikbaar, staan altijd maar ‘aan’), lopen we tegen onze grenzen aan. Ons idee van de maakbaarheid van succes, en onze groeiende onzekerheid over de ‘zin’ van dit alles (‘wat draag ik nu feitelijk bij?’) versterken het gevoel dat het nooit genoeg is, dat we altijd tekort schieten. We verliezen uit het oog waar het voor ons werkelijk om draait, wat werkt en wat ons energie geeft. Onze vitaliteit en toekomstontvankelijkheid komen daarmee onder druk te staan.

Het Fit for the Future assessment geeft u (hernieuwde) energie en richting: u weet (weer) wat u te doen staat in uw verdere ontwikkeling als leider, of als team.

In het individueel Fit for the Future assessment:

 • neemt u uw eigen mentale overtuigingen, denkmodellen en constructies onder de loep aan de hand van een biografisch interview: welke patronen uit het verleden draagt u met zich mee? Welke helpen u nog? Welke zitten u in de weg?
 • werkt u aan uw energieniveau, fitheid en gezondheid in een vitaliteitsworkshop;
 • gaat u met een regisseur aan de slag met uw uitstraling en de interactie met uw omgeving: welke ruimte neemt u in? Hoe komt u op anderen over? Hoe drukt u zich uit, verbaal en non-verbaal?
 • doet u onder begeleiding van een ervaren businesscoach een toekomstverkenning naar uw professionele en persoonlijke opgave en bijdrage;
 • krijgt u een persoonlijk plan van aanpak voor het verbeteren van uw vitaliteit en toekomstontvankelijkheid;
 • wordt u via advies over gezonde voeding op weg geholpen naar een optimale gezondheid en energieverdeling, zowel fysiek als mentaal.

In het Fit for the Future team-assessment:

 • bespreekt uw team onder begeleiding van een psychotherapeut gezamenlijk de teambiografie: welke patronen heeft het team in de loop der tijd ontwikkeld? Welke daarvan zijn nog altijd functioneel? Welke zouden beter aangepast kunnen worden?
 • onderzoekt een haptonoom hoe fit en gezond uw team is in een vitaliteitsworkshop;
 • kijkt uw team in de workshop ‘Ruimte en interactie’ samen met een regisseur naar het innemen van ruimte, de onderlinge interactie en ieders persoonlijke en professionele uitstraling;
 • begeleidt een ervaren businesscoach een gezamenlijke toekomstverkenning: hoe ontvankelijk is uw team voor de toekomst?
 • krijgt uw team een plan van aanpak mee voor het verbeteren van de eigen vitaliteit en toekomstontvankelijkheid;
 • krijgt u inzicht hoe de fysieke en mentale vitaliteit binnen het team verhoogd kan worden. U leert de werking van voeding als communicatiemiddel voor lichaamssystemen.

Daarmee helpen Fit for the Future assessments leiders en teams bij het vinden van een antwoord op de volgende vragen:

1

Hoe blijf je als leider en als team energiegevend en inspirerend?

2

Hoe creëer je momentum naar de toekomst voor jezelf, het team en de organisatie?

3

Hoe vergroot je de weerbaarheid, wendbaarheid en vitaliteit van jezelf en het team?

4

Hoe maak je gebruik van alle kwaliteiten (en dus ook verschillen) in jezelf en in het team, en werk je echt samen?

Door wie

Het assessment wordt begeleid door een wisselend team uit onze pool van zeer ervaren leiders, leiderschaps- en businesscoaches, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, haptonomen, artsen, voedingsdeskundigen, regisseurs en theatermakers.

Het kernteam bestaat uit:

Marcel de Rooij, programmaleider CALL

Marcel de Rooij

Programmaleider

Juditha Melssen, programmaleider en coach

Juditha Melssen

Programmaleider

Alumni

CALL alumni bieden we een speciaal Fit for the Future assessment, waarbij hun persoonlijk ontwikkelplan uit het CALL-programma het vertrekpunt is. Een mooie manier om de opgedane inzichten blijvend op het netvlies te houden.

Praktische informatie

Data en locatie in afstemming. Prijs op aanvraag vanwege het maatwerkkarakter van het programma.

De studiebelasting is 2 tot 4 dagen. Deelnemers hoeven geen additionele studiematerialen aan te schaffen; deze worden tijdens het programma uitgereikt.

CALL Origins

Uw biografie ligt vaak ten grondslag aan vraagstukken, relationele patronen en problemen waar u in het hier en nu tegenaan loopt. Inzicht in de invloed van uw eigen ‘verhaal’ is een voorwaarde voor het oplossen van problemen, het doorbreken van patronen en het verruimen van mogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan blokkades in het nemen van een leidersrol, terugkerende conflictsituaties en valkuilen, problemen met effectiviteit, of onzekerheden en de angst om te falen.

Onder begeleiding van psycholoog psychotherapeut en psychoanalyticus Saskia de Maat en leiderschapscoach Jolanda Hillebrand leert u:

 • dichter bij authentiek leiderschap en professionaliteit te komen;
 • belemmeringen voor ontwikkelingsstappen weg te nemen en gedrag te veranderen;
 • disfunctionele patronen te herkennen en te doorbreken;
 • zicht te krijgen op uw eigen ontwikkelopgaven in relatie tot uw professionele leven;
 • anderen te begrijpen en begeleiden bij hun ontwikkelopgaven.

Door wie

Saskia de Maat, programmaleider

Saskia de Maat

Programmaleider

Jolanda Hillebrand, programmaleider

Jolanda Hillebrand

Programmaleider

Meer informatie over het CALL Origins-programma: download de brochure.

Praktische informatie

In twee modules van respectievelijk 2 x 2,5 dag en 2 x 1 dag werkt u in kleine groepen van maximaal 10 deelnemers vanuit uw eigen biografie aan vraagstukken of problemen in uw leiderschap.

CALL Origins wordt aangeboden via open inschrijving, maar kan ook incompany (onder meer voor teams) worden gegeven. Het programma kan tevens op specifieke doelgroepen worden toegesneden: bijvoorbeeld voor vrouwelijke leiders en professionals, voor young potentials en voor top-executives.

De data voor de modules 2018/2019 zijn:
3 tot en met 5 oktober 2018
7 tot en met 10 november 2018
14 december 2018
11 januari 2019
7 juni 2019

De kosten voor CALL Origins bedragen € 7.000,– per deelnemer (exclusief btw, exclusief reis- en verblijfkosten).

De studiebelasting is 8 dagen. Deelnemers hoeven geen additionele studiematerialen aan te schaffen. Eventuele additionele studiematerialen worden tijdens het programma uitgereikt.

CALL leiderschapsretraite De Verrijking

Als leider heeft u voortdurend te maken met nieuwe ontwikkelingen, verschuivende krachtenvelden, complexe vraagstukken. Het vergt zelfinzicht, moed en flexibiliteit om daarbij vanuit uw eigen krachten en talenten te blijven reageren. De Verrijking helpt u daarbij.

Het programma is opgebouwd langs lijnen van de vier universele dimensies die centraal staan in CALL: mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel. U brengt een volle werkweek door in een prachtige, inspirerende omgeving. Hier werkt u onder intensieve begeleiding van diverse professionals in een kleine groep van maximaal vijf deelnemers. Hierdoor krijgt u een dieper inzicht in uw drijfveren, valkuilen en blokkades. De intensiteit van het programma werkt als een snelkookpan:  de ervaring leert dat iedere deelnemer zichzelf vele stappen verder brengt dan vooraf geformuleerd, verwacht of gehoopt.

De Verrijking biedt inspiratie en hernieuwd houvast voor leiders die zich gesteld zien voor vragen als:

 • Hoe maak ik gebruik van al mijn talenten?
 • Hoe blijf ik dichter bij mijzelf in de dynamiek van werk en leven?
 • Hoe vind ik mijn passie, en ga ik werkelijk doen wat mij te doen staat?
 • Hoe draag ik (met en in mijn organisatie) bij aan een doel dat verder reikt dan goede jaarcijfers?
 • Hoe verbind ik mij met mijn omgeving op een manier die ‘klopt’ en wederzijds verrijkend is?

Opzet van het programma

Voorafgaand aan het programma heeft u een uitgebreid intakegesprek met de programmabegeleiders.
Het weekprogramma is elke dag opgebouwd uit de volgende vaste onderdelen:

 • In de vroege ochtend: yoga of een andere bewegingsvorm die bijdraagt aan een groter zelfbewustzijn.
 • Tussen ontbijt en lunch: Het Transformatiespel, waarin u stap voor stap verder doordringt in uw innerlijke drijfveren en belemmeringen.
 • In de middag heeft u keuze uit verschillende individuele sessies (onder meer coaching en lichaamswerk).
 • ’s Avonds en in het middagprogramma is er ruimte voor ontspanning en reflectie.

Centraal element in het programma is Het Transformatiespel. Dit spel is ontwikkeld door Joy Drake en Kathy Tyler in Findhorn, een spirituele woon- en werkgemeenschap in het noorden van Schotland.
Het spelen van Het Transformatiespel is iets heel anders dan een potje Monopoly of Kolonisten van Catan. Het is een intrigerende en verrassende manier om jezelf beter te leren kennen. Het geeft u de gelegenheid om als het ware vanuit een andere dimensie naar uw eigen leven en werk te kijken.

U speelt het spel vanuit een vooraf geformuleerde focusvraag, die gedurende  het spel steeds aan betekenis en gelaagdheid zal winnen en tot nieuwe inzichten zal leiden. Door de setting en de vakkundige begeleiding komt u als vanzelf terecht bij uw ‘innerlijk weten’, waardoor u uw vragen op een intuïtieve manier beantwoord ziet.

Iedere deelnemer speelt, in gezamenlijkheid, zijn eigen spel en doorloopt zijn eigen innerlijke transformatie. Wellicht vindt u (ook) antwoorden op andere vragen dan u had verwacht, maar ze brengen u altijd verder op het pad dat voor u ligt. Winnen of verliezen zijn in Het Transformatiespel niet aan de orde.

Ongeveer drie maanden na de retraiteweek is er desgewenst een terugkombijeenkomst.

Door wie

De Verrijking wordt begeleid door Marijke ter Haar (managementcentrum De Ark) en Marcel de Rooij (Bon Courage).
Marijke begeleidt Het Transformatiespel. Door haar jarenlange ervaring, haar humor en haar milde wijsheid zorgt zij er als geen ander voor dat u zichzelf door het spel verrijkt met nieuwe, diep doorvoelde inzichten in blokkades en kansen.
Marcel coördineert de inbreng van de begeleiders en is gedurende de hele week beschikbaar voor vragen die –gegarandeerd– boven komen drijven. Zijn expertise op het vlak van (persoonlijk) leiderschap en zijn eigen warme persoonlijkheid helpen u de verworven inzichten helder te plaatsen.
De andere programmaonderdelen worden verzorgd door specialisten voor lichaamswerk en coaching. Ieder op hun eigen manier en vanuit een sterke betrokkenheid, zorgen zij ervoor dat ook buiten het spel de vier dimensies aangesproken en verder ontwikkeld worden. Uw inzichten worden op deze manier stevig en integraal verankerd.

Marcel de Rooij, programmaleider CALL

Marcel de Rooij

Programmaleider

Praktische informatie

Door te werken met kleine groepen, van maximaal zes deelnemers, krijgt iedereen onverdeelde, persoonlijke en op zijn of haar situatie gerichte aandacht.

Locatie en verblijf

De retraite vindt plaats op Le Châtelas, een Zuid-Frans landgoed bij het middeleeuwse dorp Pont de Barret, in de Drôme Provençale. Op de fundamenten van een eeuwenoud boerenhuis bouwden Marijke ter Haar en haar man Pieter twintig jaar geleden een huis met weidse uitzichten, Franse terrassen, uitbundige tuin en een groot zwembad. Le Châtelas is een weldadige plek waar u echt tot rust komt. In het gastenverblijf heeft iedere deelnemer een eigen kamer met badkamer.
Le Châtelas ligt op ruim anderhalf uur rijden van de vliegvelden van Marseille en Lyon, en op een half uur rijden van Montélimar (station TGV).

Data

De eerstvolgende retraite vindt plaats van 23 tot en met 29 juni 2019. De daaropvolgende is van 21 tot en met 28 september 2019.

Kosten

Deelname aan De Verrijking kost € 5.500,– (exclusief btw en reiskosten). Dit bedrag is inclusief de verblijfskosten in Le Châtelas.

CALL-alumni

De Verrijking is ook zeer geschikt voor groepen oud-CALL-deelnemers. Speciaal voor hen bieden we een vierdaags programma aan. De basisonderdelen zijn yoga, het Transformatiespel en individuele sessies. Het intakegesprek vindt plaats met de hele deelnemersgroep. Op basis van dat gesprek maken we een maatwerkprogramma.

Maximum aantal deelnemers: 6
Op afspraak
Kosten: € 2.950,– (exclusief btw en reiskosten; inclusief verblijfskosten)

Extra informatie

Studiebelasting is 7 dagen en voor de CALL-alumni is de studiebelasting: 5 dagen.

Deelnemers hoeven geen additionele studiematerialen aan te schaffen. Eventuele additionele studiematerialen worden tijdens het programma uitgereikt.

De Efflector

Er bestaat geen expert ter wereld die u kan vertellen wie u bent en hoe u in elkaar zit. Dat kunt u alleen zelf. Zelfreflectie is eigenlijk niets anders dan heel goed naar jezelf kijken, zonder te oordelen. De Efflector vraagt u om regelmatig een kort moment reëel en genuanceerd waar te nemen wat u op dat moment denkt, voelt, ziet, of vindt. Die zelfreflectie helpt u uiteindelijk bij het vinden van het antwoord op de vraag: ‘Doe ik wel de goede dingen?’ Daarbij werkt u binnen de Efflector aan de hand van een vooraf geformuleerde focusvraag, die universeel en generiek van aard is.

Voorbeelden van verdiepende focusvragen zijn:

 • Lukt het mij om eerlijk te zijn naar mijzelf?
 • Respecteer ik mijzelf?
 • Volg ik mijn intuïtie?
 • Ben ik onbevangen in mijn dagelijkse keuzes?
 • Gun ik mijzelf de condities die ik nodig heb?
 • Besef ik dat ik dit (de Efflector) helemaal voor mijzelf doe?

Tijdens een telefonisch intakegesprek stemt u uw focusvraag af met Phons Leussink van het Efflectorteam.

Opzet van het programma

De Efflector daagt u gedurende een aantal weken op onverwachte momenten uit om even afstand te nemen van uw werk, en de blik naar binnen te richten. Met dit doel krijgt u digitaal veertig vragen voorgelegd. Vragen die u niet gewend bent aan uzelf te stellen. Ze zijn niet zwaar of confronterend, maar opmerkelijk alledaags en open. Het gaat daarbij om uw eigen observaties over wat u op dat moment aan het doen bent. De antwoorden die u geeft, kunnen op elk van de vier CALL dimensies liggen: fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel. Dat is helemaal aan u.

Tijdens uw deelname aan de Efflector komt u dezelfde vragen herhaaldelijk tegen. Op die manier komen onderliggende patronen bovendrijven, die veel meer over u zeggen dan over de werkelijkheid van alledag. DeEfflector biedt inzicht in uw keuzes en gedrag, zonder inhoudelijk te weten waar uw antwoorden over gaan. Deze worden namelijk op geen enkele manier voor een ander zichtbaar. Het voordeel daarvan is dat u in alle openheid op uzelf kunt reflecteren, zonder dat er een (al dan niet digitale) toehoorder is.

Hoe dat precies werkt, ervaart u nadat u alle vragen in uw eigen tempo heeft beantwoord. In het eerste deel van de Efflector reflecteert u op zichzelf; in het tweede deel vraagt de Efflector u om uw eigen antwoorden te beoordelen op een aantal aspecten die u digitaal worden aangereikt. Ook hierbij is er geen sprake van ‘goed’ of ‘fout’. Op basis van deze zelfevaluatie ontvangt u reflectieteksten die op een verrassende manier patronen in uw handelen en keuzes zichtbaar maken. Het oordeel over de wenselijkheid van deze patronen ligt wederom helemaal bij uzelf. U kunt er in elk geval op rekenen dat de uitkomsten verrassend veel inzichten in uw eigen functioneren te bieden hebben. Een persoonlijk gesprek met Phons Leussink ter afsluiting van het traject helpt u de blootgelegde patronen te duiden en te evalueren.

Door wie

Phons Leussink is sinds 1987 directeur van Spruit in company, dat programma’s ontwikkelt op basis van concrete vragen uit de markt.
Voor het ontwerp van de leergang leiderschap voor het midden- en hoger kader van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, was het uitgangspunt: leren leidinggeven (aan anderen) is altijd verbonden met het leidinggeven aan je eigen leerproces om deze ambitie te verwezenlijken. De kern van leiding geven aan je persoonlijke ontwikkeling is jezelf exploreren door middel van zelfreflectie. Daar is zelfreflectie voor nodig. Dat vormde de aanleiding om de Efflector te ontwikkelen.

Dé leidinggevende bestaat niet, net zo min als hét programma om jezelf te leren kennen. Want persoonlijke ontwikkeling vraagt voor iedereen om een eigen leerklimaat. Deelnemers aan de Efflector geven dat klimaat als het ware zelf vorm. Persoonlijker kan het niet.

Phons Leussink, ontwerper trainingsprogramma's

Phons Leussink

Ontwerper trainingsprogramma's

Praktische informatie

Kosten

Individueel kost De Efflector per keer: € 795,-. (Inclusief intake en eindgesprek, exclusief btw)
De kosten Incompany: in overleg

Tijdsduur en studiebelasting

Doorlooptijd voor het beantwoorden van de vragen en de gesprekken: 4 à 6 weken

Studiebelasting: 8 uur