CALLaboratory

Onder de noemer CALLaboratory zijn wij bezig met de ontwikkeling en verdieping van een werkplaats voor leidinggevenden.

Het CALLaboratory is een vrijplaats om onder begeleiding van ervaren professionals te experimenteren, te onderzoeken en uit te proberen, samen met andere leidinggevenden. U werkt er persoonlijk of als team aan gerichte vragen, vanuit een of meerdere dimensies uit het CALL-programma.

Inmiddels bestaat ons aanbod uit het Fit for the Future Assessment, Leiderschapsretraite De Verrijking, De Efflector, CALLOrigins, een voedingsadvies voor vitale leiders en een bijzondere wandelcoaching. Binnenkort hopen we van start te gaan met een online aanbod.

Fit for the Future Assessment

Veel leiders hebben nauwelijks tijd voor reflectie. Door onze hoge inzet (we zijn altijd bereikbaar, staan altijd maar ‘aan’), lopen we tegen onze grenzen aan. Ons idee van de maakbaarheid van succes, en onze groeiende onzekerheid over de ‘zin’ van dit alles (‘wat draag ik nu feitelijk bij?’) versterken het gevoel dat het nooit genoeg is, dat we altijd tekort schieten. We verliezen uit het oog waar het voor ons werkelijk om draait, wat werkt en wat ons energie geeft. Onze vitaliteit en toekomstontvankelijkheid komen daarmee onder druk te staan.

Het Fit for the Future assessment geeft u (hernieuwde) energie en richting: u weet (weer) wat u te doen staat in uw verdere ontwikkeling als leider, of als team.

In het individueel Fit for the Future assessment:

 • neemt u uw eigen mentale overtuigingen, denkmodellen en constructies onder de loep aan de hand van een biografisch interview: welke patronen uit het verleden draagt u met zich mee? Welke helpen u nog? Welke zitten u in de weg?
 • werkt u aan uw energieniveau, fitheid en gezondheid in een vitaliteitsworkshop;
 • gaat u met een regisseur aan de slag met uw uitstraling en de interactie met uw omgeving: welke ruimte neemt u in? Hoe komt u op anderen over? Hoe drukt u zich uit, verbaal en non-verbaal?
 • doet u onder begeleiding van een ervaren businesscoach een toekomstverkenning naar uw professionele en persoonlijke opgave en bijdrage;
 • krijgt u een persoonlijk plan van aanpak voor het verbeteren van uw vitaliteit en toekomstontvankelijkheid;
 • wordt u via advies over gezonde voeding op weg geholpen naar een optimale gezondheid en energieverdeling, zowel fysiek als mentaal.

In het Fit for the Future team-assessment:

 • bespreekt uw team onder begeleiding van een psychotherapeut gezamenlijk de teambiografie: welke patronen heeft het team in de loop der tijd ontwikkeld? Welke daarvan zijn nog altijd functioneel? Welke zouden beter aangepast kunnen worden?
 • onderzoekt een haptonoom hoe fit en gezond uw team is in een vitaliteitsworkshop;
 • kijkt uw team in de workshop ‘Ruimte en interactie’ samen met een regisseur naar het innemen van ruimte, de onderlinge interactie en ieders persoonlijke en professionele uitstraling;
 • begeleidt een ervaren businesscoach een gezamenlijke toekomstverkenning: hoe ontvankelijk is uw team voor de toekomst?
 • krijgt uw team een plan van aanpak mee voor het verbeteren van de eigen vitaliteit en toekomstontvankelijkheid;
 • krijgt u inzicht hoe de fysieke en mentale vitaliteit binnen het team verhoogd kan worden. U leert de werking van voeding als communicatiemiddel voor lichaamssystemen.

Daarmee helpen Fit for the Future assessments leiders en teams bij het vinden van een antwoord op de volgende vragen:

1

Hoe blijf je als leider en als team energiegevend en inspirerend?

2

Hoe creëer je momentum naar de toekomst voor jezelf, het team en de organisatie?

3

Hoe vergroot je de weerbaarheid, wendbaarheid en vitaliteit van jezelf en het team?

4

Hoe maak je gebruik van alle kwaliteiten (en dus ook verschillen) in jezelf en in het team, en werk je echt samen?

Door wie

Het assessment wordt begeleid door een wisselend team uit onze pool van zeer ervaren leiders, leiderschaps- en businesscoaches, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, haptonomen, artsen, voedingsdeskundigen, regisseurs en theatermakers.

Het kernteam bestaat uit:

Marcel de Rooij, programmaleider CALL

Marcel de Rooij

Programmaleider

Juditha Melssen, programmaleider en coach

Juditha Melssen

Programmaleider

Alumni

CALL alumni bieden we een speciaal Fit for the Future assessment, waarbij hun persoonlijk ontwikkelplan uit het CALL-programma het vertrekpunt is. Een mooie manier om de opgedane inzichten blijvend op het netvlies te houden.

Praktische informatie

Data en locatie in afstemming. Prijs op aanvraag vanwege het maatwerkkarakter van het programma.

De studiebelasting is 2 tot 4 dagen. Deelnemers hoeven geen additionele studiematerialen aan te schaffen; deze worden tijdens het programma uitgereikt.

CALL Origins

Uw biografie ligt vaak ten grondslag aan vraagstukken, relationele patronen en problemen waar u in het hier en nu tegenaan loopt. Inzicht in de invloed van uw eigen ‘verhaal’ is een voorwaarde voor het oplossen van problemen, het doorbreken van patronen en het verruimen van mogelijkheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan blokkades in het nemen van een leidersrol, terugkerende conflictsituaties en valkuilen, problemen met effectiviteit, of onzekerheden en de angst om te falen.

Onder begeleiding van psycholoog psychotherapeut en psychoanalyticus Saskia de Maat en leiderschapscoach Jolanda Hillebrand leert u:

 • dichter bij authentiek leiderschap en professionaliteit te komen;
 • belemmeringen voor ontwikkelingsstappen weg te nemen en gedrag te veranderen;
 • disfunctionele patronen te herkennen en te doorbreken;
 • zicht te krijgen op uw eigen ontwikkelopgaven in relatie tot uw professionele leven;
 • anderen te begrijpen en begeleiden bij hun ontwikkelopgaven.

Door wie

Saskia de Maat, programmaleider

Saskia de Maat

Programmaleider

Jolanda Hillebrand, programmaleider

Jolanda Hillebrand

Programmaleider

Meer informatie over het CALL Origins-programma: download de brochure.

Praktische informatie

In twee modules van respectievelijk 2 x 2,5 dag en 2 x 1 dag werkt u in kleine groepen van maximaal 10 deelnemers vanuit uw eigen biografie aan vraagstukken of problemen in uw leiderschap.

CALL Origins wordt aangeboden via open inschrijving, maar kan ook incompany (onder meer voor teams) worden gegeven. Het programma kan tevens op specifieke doelgroepen worden toegesneden: bijvoorbeeld voor vrouwelijke leiders en professionals, voor young potentials en voor top-executives.

De data voor de modules zijn nader te bepalen.

De kosten voor CALL Origins bedragen € 7.000,– per deelnemer (exclusief btw, exclusief reis- en verblijfkosten).

De studiebelasting is 8 dagen. Deelnemers hoeven geen additionele studiematerialen aan te schaffen. Eventuele additionele studiematerialen worden tijdens het programma uitgereikt.

CALL leiderschapsretraite De Verrijking

Als leider heeft u voortdurend te maken met nieuwe ontwikkelingen, verschuivende krachtenvelden, complexe vraagstukken. Het vergt zelfinzicht, moed en flexibiliteit om daarbij vanuit uw eigen krachten en talenten te blijven reageren. De Verrijking helpt u daarbij.

Het programma is opgebouwd langs lijnen van de vier universele dimensies die centraal staan in CALL: mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel. U brengt een volle werkweek door in een prachtige, inspirerende omgeving. Hier werkt u onder intensieve begeleiding van diverse professionals in een kleine groep van maximaal vijf deelnemers. Hierdoor krijgt u een dieper inzicht in uw drijfveren, valkuilen en blokkades. De intensiteit van het programma werkt als een snelkookpan:  de ervaring leert dat iedere deelnemer zichzelf vele stappen verder brengt dan vooraf geformuleerd, verwacht of gehoopt.

De Verrijking biedt inspiratie en hernieuwd houvast voor leiders die zich gesteld zien voor vragen als:

 • Hoe maak ik gebruik van al mijn talenten?
 • Hoe blijf ik dichter bij mijzelf in de dynamiek van werk en leven?
 • Hoe vind ik mijn passie, en ga ik werkelijk doen wat mij te doen staat?
 • Hoe draag ik (met en in mijn organisatie) bij aan een doel dat verder reikt dan goede jaarcijfers?
 • Hoe verbind ik mij met mijn omgeving op een manier die ‘klopt’ en wederzijds verrijkend is?

Opzet van het programma

Voorafgaand aan het programma heeft u een uitgebreid intakegesprek met de programmabegeleiders.
Het weekprogramma is elke dag opgebouwd uit de volgende vaste onderdelen:

 • In de vroege ochtend: yoga of een andere bewegingsvorm die bijdraagt aan een groter zelfbewustzijn.
 • Tussen ontbijt en lunch: Het Transformatiespel, waarin u stap voor stap verder doordringt in uw innerlijke drijfveren en belemmeringen.
 • In de middag heeft u keuze uit verschillende individuele sessies (onder meer coaching en lichaamswerk).
 • ’s Avonds en in het middagprogramma is er ruimte voor ontspanning en reflectie.

Centraal element in het programma is Het Transformatiespel. Dit spel is ontwikkeld door Joy Drake en Kathy Tyler in Findhorn, een spirituele woon- en werkgemeenschap in het noorden van Schotland.
Het spelen van Het Transformatiespel is iets heel anders dan een potje Monopoly of Kolonisten van Catan. Het is een intrigerende en verrassende manier om jezelf beter te leren kennen. Het geeft u de gelegenheid om als het ware vanuit een andere dimensie naar uw eigen leven en werk te kijken.

U speelt het spel vanuit een vooraf geformuleerde focusvraag, die gedurende  het spel steeds aan betekenis en gelaagdheid zal winnen en tot nieuwe inzichten zal leiden. Door de setting en de vakkundige begeleiding komt u als vanzelf terecht bij uw ‘innerlijk weten’, waardoor u uw vragen op een intuïtieve manier beantwoord ziet.

Iedere deelnemer speelt, in gezamenlijkheid, zijn eigen spel en doorloopt zijn eigen innerlijke transformatie. Wellicht vindt u (ook) antwoorden op andere vragen dan u had verwacht, maar ze brengen u altijd verder op het pad dat voor u ligt. Winnen of verliezen zijn in Het Transformatiespel niet aan de orde.

Ongeveer drie maanden na de retraiteweek is er desgewenst een terugkombijeenkomst.

Door wie

De Verrijking wordt begeleid door Marijke ter Haar (managementcentrum De Ark) en Marcel de Rooij (Bon Courage).
Marijke begeleidt Het Transformatiespel. Door haar jarenlange ervaring, haar humor en haar milde wijsheid zorgt zij er als geen ander voor dat u zichzelf door het spel verrijkt met nieuwe, diep doorvoelde inzichten in blokkades en kansen.
Marcel coördineert de inbreng van de begeleiders en is gedurende de hele week beschikbaar voor vragen die –gegarandeerd– boven komen drijven. Zijn expertise op het vlak van (persoonlijk) leiderschap en zijn eigen warme persoonlijkheid helpen u de verworven inzichten helder te plaatsen.
De andere programmaonderdelen worden verzorgd door specialisten voor lichaamswerk en coaching. Ieder op hun eigen manier en vanuit een sterke betrokkenheid, zorgen zij ervoor dat ook buiten het spel de vier dimensies aangesproken en verder ontwikkeld worden. Uw inzichten worden op deze manier stevig en integraal verankerd.

Marcel de Rooij, programmaleider CALL

Marcel de Rooij

Programmaleider

Praktische informatie

Door te werken met kleine groepen, van maximaal zes deelnemers, krijgt iedereen onverdeelde, persoonlijke en op zijn of haar situatie gerichte aandacht.

Locatie en verblijf

De retraite vindt plaats op Le Châtelas, een Zuid-Frans landgoed bij het middeleeuwse dorp Pont de Barret, in de Drôme Provençale. Op de fundamenten van een eeuwenoud boerenhuis bouwden Marijke ter Haar en haar man Pieter twintig jaar geleden een huis met weidse uitzichten, Franse terrassen, uitbundige tuin en een groot zwembad. Le Châtelas is een weldadige plek waar u echt tot rust komt. In het gastenverblijf heeft iedere deelnemer een eigen kamer met badkamer.
Le Châtelas ligt op ruim anderhalf uur rijden van de vliegvelden van Marseille en Lyon, en op een half uur rijden van Montélimar (station TGV).

Data

Helaas kan de geplande retraite in september 2020 niet plaatsvinden door de Corona. Nieuwe data volgt binnenkort.

Kosten

Deelname aan De Verrijking kost € 5.500,– (exclusief btw en reiskosten). Dit bedrag is inclusief de verblijfskosten in Le Châtelas.

CALL-alumni

De Verrijking is ook zeer geschikt voor groepen oud-CALL-deelnemers. Speciaal voor hen bieden we een vierdaags programma aan. De basisonderdelen zijn yoga, het Transformatiespel en individuele sessies. Het intakegesprek vindt plaats met de hele deelnemersgroep. Op basis van dat gesprek maken we een maatwerkprogramma.

Maximum aantal deelnemers: 6
Op afspraak
Kosten: € 2.950,– (exclusief btw en reiskosten; inclusief verblijfskosten)

Extra informatie

Studiebelasting is 7 dagen en voor de CALL-alumni is de studiebelasting: 5 dagen.

Deelnemers hoeven geen additionele studiematerialen aan te schaffen. Eventuele additionele studiematerialen worden tijdens het programma uitgereikt.

De Efflector

Er bestaat geen expert ter wereld die u kan vertellen wie u bent en hoe u in elkaar zit. Dat kunt u alleen zelf. Zelfreflectie is eigenlijk niets anders dan heel goed naar jezelf kijken, zonder te oordelen. De Efflector vraagt u om regelmatig een kort moment reëel en genuanceerd waar te nemen wat u op dat moment denkt, voelt, ziet, of vindt. Die zelfreflectie helpt u uiteindelijk bij het vinden van het antwoord op de vraag: ‘Doe ik wel de goede dingen?’ Daarbij werkt u binnen de Efflector aan de hand van een vooraf geformuleerde focusvraag, die universeel en generiek van aard is.

Voorbeelden van verdiepende focusvragen zijn:

 • Lukt het mij om eerlijk te zijn naar mijzelf?
 • Respecteer ik mijzelf?
 • Volg ik mijn intuïtie?
 • Ben ik onbevangen in mijn dagelijkse keuzes?
 • Gun ik mijzelf de condities die ik nodig heb?
 • Besef ik dat ik dit (de Efflector) helemaal voor mijzelf doe?

Tijdens een telefonisch intakegesprek stemt u uw focusvraag af met Phons Leussink van het Efflectorteam.

Opzet van het programma

De Efflector daagt u gedurende een aantal weken op onverwachte momenten uit om even afstand te nemen van uw werk, en de blik naar binnen te richten. Met dit doel krijgt u digitaal veertig vragen voorgelegd. Vragen die u niet gewend bent aan uzelf te stellen. Ze zijn niet zwaar of confronterend, maar opmerkelijk alledaags en open. Het gaat daarbij om uw eigen observaties over wat u op dat moment aan het doen bent. De antwoorden die u geeft, kunnen op elk van de vier CALL dimensies liggen: fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel. Dat is helemaal aan u.

Tijdens uw deelname aan de Efflector komt u dezelfde vragen herhaaldelijk tegen. Op die manier komen onderliggende patronen bovendrijven, die veel meer over u zeggen dan over de werkelijkheid van alledag. DeEfflector biedt inzicht in uw keuzes en gedrag, zonder inhoudelijk te weten waar uw antwoorden over gaan. Deze worden namelijk op geen enkele manier voor een ander zichtbaar. Het voordeel daarvan is dat u in alle openheid op uzelf kunt reflecteren, zonder dat er een (al dan niet digitale) toehoorder is.

Hoe dat precies werkt, ervaart u nadat u alle vragen in uw eigen tempo heeft beantwoord. In het eerste deel van de Efflector reflecteert u op zichzelf; in het tweede deel vraagt de Efflector u om uw eigen antwoorden te beoordelen op een aantal aspecten die u digitaal worden aangereikt. Ook hierbij is er geen sprake van ‘goed’ of ‘fout’. Op basis van deze zelfevaluatie ontvangt u reflectieteksten die op een verrassende manier patronen in uw handelen en keuzes zichtbaar maken. Het oordeel over de wenselijkheid van deze patronen ligt wederom helemaal bij uzelf. U kunt er in elk geval op rekenen dat de uitkomsten verrassend veel inzichten in uw eigen functioneren te bieden hebben. Een persoonlijk gesprek met Phons Leussink ter afsluiting van het traject helpt u de blootgelegde patronen te duiden en te evalueren.

Door wie

Phons Leussink is sinds 1987 directeur van Spruit in company, dat programma’s ontwikkelt op basis van concrete vragen uit de markt.
Voor het ontwerp van de leergang leiderschap voor het midden- en hoger kader van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, was het uitgangspunt: leren leidinggeven (aan anderen) is altijd verbonden met het leidinggeven aan je eigen leerproces om deze ambitie te verwezenlijken. De kern van leiding geven aan je persoonlijke ontwikkeling is jezelf exploreren door middel van zelfreflectie. Daar is zelfreflectie voor nodig. Dat vormde de aanleiding om de Efflector te ontwikkelen.

Dé leidinggevende bestaat niet, net zo min als hét programma om jezelf te leren kennen. Want persoonlijke ontwikkeling vraagt voor iedereen om een eigen leerklimaat. Deelnemers aan de Efflector geven dat klimaat als het ware zelf vorm. Persoonlijker kan het niet.

Praktische informatie

Kosten

Individueel kost De Efflector per keer: € 795,-. (Inclusief intake en eindgesprek, exclusief btw)
De kosten Incompany: in overleg

Tijdsduur en studiebelasting

Doorlooptijd voor het beantwoorden van de vragen en de gesprekken: 4 à 6 weken

Studiebelasting: 8 uur

Voedingsadvies

Om goed in je vel te zitten als leider, is vitaliteit van groot belang. Een gezond voedingspatroon speelt hierin een grote rol. Wie zijn lijf goed voedt, is mentaal, emotioneel en spiritueel beter in balans. In ons CALLaboratory kunt u een uitgebreid en persoonlijk voedingsadvies aanvragen bij orthomoleculair therapeut Carina Veldhuis.

In een druk bestaan kan het ‘makkelijk’ of verleidelijk zijn om minder bewuste tijd en aandacht te besteden aan wat u eet en drinkt. Bestaande eetpatronen leiden vaak niet tot een optimale vitaliteit en een sterk verlangen naar zoete of hartige tussendoortjes, koffie of alcohol, kan uw weerstand en energieniveau geleidelijk ondergraven.

Opzet van de voedingscheck

Neemt u zich al langer voor uw ongezonde eetgewoontes te doorbreken en heeft u behoefte aan een heldere leidraad op het gebied van voedsel? Doe dan onze voedingscheck. Deze bestaat uit de volgende stappen:

 • Orthomoleculair therapeut Carina Veldhuis stuurt u per mail een uitgebreide vragenlijst over uw eetgewoonten en fysieke vitaliteit.
 • Op basis van uw antwoorden vindt een voedingsanalyse plaats en stelt zij een concept voedingsadvies en behandelplan op.
 • Tijdens een persoonlijk consult brengt Carina uw fysieke vitaliteit in kaart en bespreekt uw persoonlijke voedingsadvies met u. Eventueel verricht zij aanvullend enkele metingen (bloeddruk, hartslag, vet, cholesterol).
 • Desgewenst kunt u een vervolgtraject starten om uw gezondheid en fysieke en mentale vitaliteit verder te optimaliseren.

Door wie

Carina is orthomoleculair en – kPNI therapeut. (klinisch Psycho-Neuro-Immunologie). De orthomoleculaire aanpak is erop gericht gezondheidsklachten te voorkomen of behandelen door gerichte inname van noodzakelijke en nuttige natuurlijke voedingsstoffen en het vermijden van schadelijke stoffen. De kPNI-methode houdt rekening met de wisselwerking tussen de organen, de psyche, de hersenen, het immuunsysteem, de hormonen en omgevingsfactoren. Carina ziet het als haar roeping om mensen vanuit haar hart en op een zo natuurlijke mogelijke manier te helpen naar een herstellend voedingspatroon met een blijvend resultaat.

Carina Veldhuis, therapeut en spreker

Carina Veldhuis

Therapeut en spreker

Praktische informatie

Het consult vindt plaats in de praktijklocatie in Bussum of Zeegse (omgeving Assen).

De kosten voor dit traject (analyse, voedingsadvies en behandelplan) bedragen € 450,– (exclusief btw).

Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht bij Sylvia van den Heuvel (sylvia@callleadershipandlearning.com).

Als uw zorgverzekeraar de beroepsvereniging MBOG (Maatschap ter Bevordering van Orthomoleculaire Geneeskunde) erkent en u aanvullend verzekerd bent, dan wordt uw consult (gedeeltelijk) vergoed.

3X Tele-Wandeling met Jancees van Westering

Een verrassend (Corona-proof) alternatief om in beweging te komen en samen een vraag of onderwerp uit te diepen

Hoe werkt een Tele-Wandeling?

Jij wandelt dichtbij je in de buurt. Ik wandel dicht bij mij in de buurt. Via smartphone en oortjes zijn we verbonden en voeren wij een of meerdere gesprekken over de vraag –of het onderwerp- van jouw keuze.

Binnen een week krijg je een persoonlijk verslag dat de essentie weergeeft van wat we hebben uitgewisseld. We bespreken de tekst en passen de formulering zo aan dat jij je er volledig in herkent.

Het idee van een Tele Wandeling is uit (Corona)nood geboren. Maar het werkt: je deelt de ervaring om te lopen, je gedachten komen los en je luistert geconcentreerd naar elkaar. Die combinatie zorgt voor contact en inspiratie. Intussen werk je toe naar een concreet resultaat: een tekst als ijkpunt voor ontwikkeling en verandering.

Drie vragen/onderwerpen

1: Zelf-management: Hoe blijf ik als thuiswerker vitaal en bewaak ik de grenzen van mijn inzet?

Voor thuiswerkers die de voordelen van thuiswerken volop willen benutten en de valkuilen vermijden

Gezond thuiswerken draait om (zelf)vertrouwen, aandacht verdelen en het vermogen om dingen los te laten. Tijdens een Tele-Wandeling verlaat je het beeldscherm en reflecteer je hoe je bezig bent. Wij maken de stand op, ontdekken waar een mogelijk conflict of energie-lek zit en maken een lijst van goede voornemens.

 

2: Tele-management: hoe maak ik een switch van controle naar vertrouwen?

Voor managers die de kunst willen beoefenen om thuiswerkers te bemoedigen:

Thuiswerkers missen signalen dat ze goed bezig zijn en erbij horen. Dat geeft soms stress en vergroot het risico dat je teveel gaat presteren. Tijdens een Tele-Wandeling bespreken wij hoe je je verhoudt tot presteren en waarderen en wat je als manager kunt doen –of laten- om thuiswerkers te inspireren en psychologische veiligheid te verschaffen.

 

3: Wat is het verhaal waarmee ik verder wil?

Voor managers en professionals die –zichzelf en anderen- helderheid willen verschaffen 

Soms is het tijd om richting te kiezen, kleur te bekennen of nieuwe inzichten aan te scherpen. Tijdens een Tele-Wandeling vinden wij de sleutelwoorden voor jouw verhaal (profiel, visie of motto) en de ontwikkeling die je door wilt maken. Waar wil je naartoe en hoe ga je dingen aanpakken?

Door wie

Mijn leven krijgt pit door contrasten: zo combineerde ik een rechtenstudie met de tekenacademie; werkte ik in de (maatschappelijke)gezondheidszorg en entertainment industrie; visualiseerde ik het thema hollen of stilstaan (via beeldverhalen in NRC-Handelsblad, exposities in Amsterdam WTC , en Kobe); woon en werk ik in Amsterdam(C) en Zuid-Frankrijk.

Na jaren van interviews met markante ondernemers, maakte ik de switch naar wandelcoach (2003), waarbij het vinden van je eigen verhaal centraal staat (storyfinding). Ik ontdekte hoe de kracht van woorden samenhangt met (zelf)waardering en vertrouwen. En verdiepte mij in de dynamiek van positive reinforcement (OBM-opleiding, ADRIBA-VU, Amsterdam).  Ik  schreef een boek en publiceer blogs (CHRO.nl) over een ander contrast: kritiek en waardering.

Ervaring van een deelnemer

Ed Hagedorn van The Well Company over zijn sessie met Jancees

“Jancees is van meet af aan heel toegankelijk. Je voelt je meteen bij hem thuis. Dat maakt het gemakkelijk om je te openen. Je voelt dat wat je met hem bespreekt in goede handen is. Hij stelt zoekende vragen zodat hij op jouw golflengte kan afstemmen en de vinger op de gevoelige plek kan leggen. En hij nodigt je uit om een stap verder te gaan dan je zelf voor ogen hebt.’

‘Toen ik mijn sessie met Jancees begon stond ik aan de vooravond van de gedachte: moet ik doorgaan met het werk dat ik doe, of moet ik de sprong wagen naar iets nieuws? Hij voelde meteen dat er iets broeide. Misschien nog wel eerder dan ik. Tijdens ons gesprek werd die gedachte pas echt concreet. Toen uiteindelijk de uitnodiging kwam om, vanuit mijn functie van Hoofd HR, directeur organisatie en personeel te worden, nam ik die sprong als vanzelf.”

Praktische informatie

De kosten van een Tele-Wandeling (2x een sessie van een uur en een derde sessie om de tekst te bespreken), inclusief persoonlijk manifest, bedragen € 675,– (exclusief btw).

Voor aanmelden of meer informatie kunt u terecht bij Sylvia van den Heuvel (sylvia@callleadershipandlearning.com).

NIEUW: CALL Out community voor alumni

Vanaf 1 januari 2021 kunnen CALL-alumni aansluiten bij CALL Out, de community van en voor oud-deelnemers aan het CALL leiderschapsprogramma, Young CALL of De Verrijking.

Als lid van de CALL-community bent u welkom bij een reeks studio- en leergesprekken over leiderschapsvraagstukken, heeft u toegang tot een besloten online omgeving waar we kennis delen en heeft u voorrang bij en korting op het CALL-aanbod op het gebied van coaching, training en ontwikkelprogramma’s (CALLaboratory). Call Out wordt geschraagd door het leiderschapsonderzoek van CALL in samenwerking met de Afdeling Bedrijfskunde van de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u hier terecht.