De Efflector

Er bestaat geen expert ter wereld die u kan vertellen wie u bent en hoe u in elkaar zit. Dat kunt u alleen zelf. Zelfreflectie is eigenlijk niets anders dan heel goed naar jezelf kijken, zonder te oordelen. De Efflector vraagt u om regelmatig een kort moment reëel en genuanceerd waar te nemen wat u op dat moment denkt, voelt, ziet, of vindt. Die zelfreflectie helpt u uiteindelijk bij het vinden van het antwoord op de vraag: ‘Doe ik wel de goede dingen?’ Daarbij werkt u binnen de Efflector aan de hand van een vooraf geformuleerde focusvraag, die universeel en generiek van aard is.

Voorbeelden van verdiepende focusvragen zijn:

  • Lukt het mij om eerlijk te zijn naar mijzelf?
  • Respecteer ik mijzelf?
  • Volg ik mijn intuïtie?
  • Ben ik onbevangen in mijn dagelijkse keuzes?
  • Gun ik mijzelf de condities die ik nodig heb?
  • Besef ik dat ik dit (de Efflector) helemaal voor mijzelf doe?

opzet van het programma

De Efflector daagt u gedurende een aantal weken op onverwachte momenten uit om even afstand te nemen van uw werk, en de blik naar binnen te richten. Met dit doel krijgt u digitaal veertig vragen voorgelegd. Vragen die u niet gewend bent aan uzelf te stellen. Ze zijn niet zwaar of confronterend, maar opmerkelijk alledaags en open. Het gaat daarbij om uw eigen observaties over wat u op dat moment aan het doen bent. De antwoorden die u geeft, kunnen op elk van de vier CALL dimensies liggen: fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel. Dat is helemaal aan u.

Tijdens uw deelname aan De Efflector komt u dezelfde vragen herhaaldelijk tegen. Op die manier komen onderliggende patronen bovendrijven, die veel meer over u zeggen dan over de werkelijkheid van alledag. De Efflector biedt inzicht in uw keuzes en gedrag, zonder inhoudelijk te weten waar uw antwoorden over gaan. Deze worden namelijk op geen enkele manier voor een ander zichtbaar. Het voordeel daarvan is dat u in alle openheid op uzelf kunt reflecteren, zonder dat er een (al dan niet digitale) toehoorder is.

Hoe dat precies werkt, ervaart u nadat u alle vragen in uw eigen tempo heeft beantwoord. In het eerste deel van De Efflector reflecteert u op zichzelf; in het tweede deel vraagt De Efflector u om uw eigen antwoorden te beoordelen op een aantal aspecten die u digitaal worden aangereikt. Ook hierbij is er geen sprake van ‘goed’ of ‘fout’. Op basis van deze zelfevaluatie ontvangt u reflectieteksten die op een verrassende manier patronen in uw handelen en keuzes zichtbaar maken. 

Het oordeel over de wenselijkheid van deze patronen ligt wederom helemaal bij uzelf. U kunt er in elk geval op rekenen dat de uitkomsten verrassend veel inzichten in uw eigen functioneren te bieden hebben. Een persoonlijk gesprek ter afsluiting van het traject helpt u de blootgelegde patronen te duiden en te evalueren.

Door wie

Phons Leussink

Coach

Phons Leussink is sinds 1987 directeur van Spruit in company, dat programma’s ontwikkelt op basis van concrete vragen uit de markt.

Voor het ontwerp van de leergang leiderschap voor het midden- en hoger kader van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, was het uitgangspunt: leren leidinggeven (aan anderen) is altijd verbonden met het leidinggeven aan je eigen leerproces om deze ambitie te verwezenlijken. De kern van leiding geven aan je persoonlijke ontwikkeling is jezelf exploreren door middel van zelfreflectie. Daar is zelfreflectie voor nodig. Dat vormde de aanleiding om de Efflector te ontwikkelen.

Dé leidinggevende bestaat niet, net zo min als hét programma om jezelf te leren kennen. Want persoonlijke ontwikkeling vraagt voor iedereen om een eigen leerklimaat. Deelnemers aan de Efflector geven dat klimaat als het ware zelf vorm. Persoonlijker kan het niet.

Ervaringen

Een verrassende wijze om stil te staan bij de beleving van dit moment.

Interessant om je te realiseren wat je eigenlijk doet en waarom.

Zinvol om steeds met meer bewustzijn na te denken over het antwoord op de reflectie-vraag.

Ik vond het effectief om geconfronteerd te worden met mijn patronen.

Ik vond het prettig om stil te staan bij mijn directe ervaring, afgewisseld met een helicopterview.

Direct vragen beantwoorden tijdens het werk geeft het beste inzicht in wat je eigenlijk doet.

Praktische informatie

Data en kosten

Individueel kost De Efflector per keer: € 795,-. (Inclusief intake en eindgesprek, exclusief btw)

De kosten voor In company aanbod van DeEfflector: in overleg.

Startdata in onderling overleg.

Tijdsduur en studiebelasting

Doorlooptijd voor het beantwoorden van de vragen en de gesprekken: 4 à 6 weken

Studiebelasting: 8 uur

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang. Wanneer u zich 30 dagen of korter voor aanvang afmeldt, brengen we 75% van het factuurbedrag in rekening. Bij afmelding 5 dagen of korter voor aanvang brengen we het gehele bedrag in rekening.