Onze visie

Beproefde managementmodellen schieten steeds vaker tekort. De veranderingen om ons heen gaan te snel en zijn te onvoorspelbaar. Puur ‘presteren’ biedt geen antwoord op vraagstukken rondom duurzaamheid, welzijn, toenemende ongelijkheid en polarisatie. Er is behoefte aan nieuwe manieren om oplossingen te vinden. Vanuit betrokkenheid, vanuit onze eigen waarden en normen, vanuit zingeving.

Zingeving als basisbehoefte

De laatste jaren zijn we gaan inzien dat we steeds harder zijn gaan werken, met steeds minder resultaat. Dat vraagt om een andere richting en aanpak. Vooral de jongere generaties willen werken voor bedrijven of organisaties die de samenleving beter maken en echt iets betekenen voor hun klanten. Ook in professionele context is zingeving een basisbehoefte geworden.

Waardengedreven, betrokken leiders hebben de capaciteit om ruimte te bieden aan andere richtsnoeren dan alleen het verdienmodel. Zij bezien de wereld vanuit een breder perspectief en zijn in staat om creatief te denken en echt te luisteren. Zij houden zich bezig met vraagstukken als: waartoe bestaat ons bedrijf en onze organisatie en hoe kunnen onze mensen daar naar eigen eer en geweten aan bijdragen?

Moed door zelfkennis

Wie een dergelijke authentieke vorm van leiderschap durft neer te zetten, bevindt zich in een spanningsveld tussen de bestaande en de nieuwe wereld. Het vergt moed om je als leider staande te houden tussen krachten die op de oude voet door willen gaan. Daarvoor moet je stevig in je leidersschoenen staan.

Dat kan alleen door jezelf goed te kennen: waar sta ik voor, wat is mijn missie, wat zijn mijn zekerheden en onzekerheden? Hoe hou ik mezelf vitaal, zodat ik mijn verantwoordelijkheden op een inspirerende wijze kan (blijven) dragen? CALL biedt een breed scala aan mogelijkheden om de antwoorden op deze vragen diepgaand in kaart te brengen. 

Ons concept

In de CALL filosofie wordt de uitdaging van het leiderschap gezien als een reis waarin mensen met vallen en opstaan leren om zich verder te ontwikkelen op vier universele dimensies.

Deze vier dimensies vormen een samenhangend geheel dat in balans moet zijn om tot effectief leiderschap en vooruitgang te komen. Hieronder geven we u per dimensie een indruk van het soort vragen waarmee u binnen de CALL programma’s aan de slag gaat.

Vier universele dimensies

We benaderen persoonlijk leiderschap vanuit vier essentiële dimensies. Deze vier dimensies vormen een samenhangend geheel dat in balans moet zijn om tot effectief leiderschap en vooruitgang te komen. Hieronder geven we u per dimensie een indruk van het soort vragen waarmee u binnen de CALL programma’s aan de slag gaat.
  • Hoe blijf ik nieuwsgierig en open kijken in een snel veranderende werkelijkheid?
  • Hoe creëer ik een context waarbij er optimaal gebruik wordt gemaakt van de collectieve intelligentie in de organisatie, om zo beter aan te sluiten op wat er hier en nu van mij gevraagd wordt?
  • Hoe voed ik me met de relevante thema’s van morgen?
  • Hoe ben ik optimaal in verbinding met mezelf en van daaruit met anderen, en hoe maak ik daarbij gebruik van de kracht van diversiteit?
  • Hoe ga ik effectief om met onzekerheden, verschillen en schaduwkanten?
  • Hoe kan ik meer samenwerking en energie creëren tussen de verschillende mensen in mijn team en de onderdelen van mijn organisatie?
  • Hoe ervaar ik leiderschap in contact en met respect voor mijn lijf en omgeving?
  • Hoe kan ik meer aanwezig zijn in mijn lichaam en de verbinding ervaren tussen denken, voelen en zijn?
  • Wat is mijn unieke bijdrage aan deze wereld? Welke vaardigheden, kwaliteiten, passie, talenten wil ik daarmee vormgeven?
  • Wat inspireert mij en hoe verbind ik mij met het doel waar de organisatie voor staat?

Persoonlijk leiderschap

Binnen de CALL programma’s kijken we naar kwaliteiten, maar ook naar schaduwkanten. Want om te ontwikkelen waar je goed in bent, helpt het om te erkennen en te accepteren waar je minder goed in bent. Je bent op je best wanneer je helemaal jezelf kunt zijn.

CALL richt zich, kortom, op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. We nodigen u uit om te reflecteren en te werken aan uw eigen ontwikkeling, in relatie tot de vraagstukken van nu. Het soort leiderschap dat wij u aanreiken is niet alleen betrokken bij de eigen bron, de eigen zekerheden en onzekerheden, maar ook bij de wereld en haar toekomst; bij uw organisatie en medewerkers; bij uw klanten en directe omgeving.