Centrum voor authentiek leiderschap

Onze samenleving is meer dan ooit in beweging. De complexe opgaven van deze tijd vragen om nieuwe wegen en een nieuw soort leiderschap. Het CALL leiderschapsprogramma, dat zich de afgelopen vijftien jaar bij Twynstra Gudde ontwikkeld heeft, speelt hierop in. Het Centre for Authentic Leadership and Learning biedt inmiddels diverse uitgebreide programma’s en kortere interventies voor leiders uit het bedrijfsleven, de wetenschap, overheid en non-profit organisaties. Door diepgaande aandacht voor vier cruciale dimensies van leiderschap ontwikkelt u zich verder tot het soort leidinggevende waar dringend behoefte aan is.

Onze visie

De snelheid en onvoorspelbaarheid waarmee veranderingen om ons heen plaatsvinden maken dat beproefde managementmodellen steeds vaker tekortschieten. Puur ‘presteren’ biedt geen antwoord op vraagstukken rondom duurzaamheid, welzijn, toenemende ongelijkheid en polariteit.

Er is behoefte aan vooruitgang, aan nieuwe manieren om oplossingen te vinden. Vanuit betrokkenheid, vanuit de eigen waarden en normen, vanuit zingeving.
Lees verder

Het CALL concept

Het aanbod van CALL is gebaseerd op een integrale visie op de ontwikkeling van leiders, teams en organisaties. In de CALL filosofie wordt de uitdaging van het leiderschap gezien als een reis waarin mensen met vallen en opstaan leren om zich verder te ontwikkelen op vier universele dimensies. Uitgangspunten hierbij zijn heelheid, betrokkenheid en persoonlijkheid.
Lees verder

Ervaringen

In de afgelopen vijftien jaar ervoeren tientallen CEO’s de blijvende impact van leiderschapsprogramma CALL. Een aantal van hen vroegen we hun ervaringen te delen.

Door de verbinding te leggen tussen het cognitieve en het emotionele, het fysieke en spirituele, heb ik deelname aan CALL ervaren als ‘voor je ziel zorgen’. Dat maakt je een betere leidinggevende.

Yvonne BenschopHoogleraar bedrijfskunde, Radboud Universiteit, deelnemer CALL 8

Voor mij was de essentie van CALL dat je je blijvend leert afvragen hoe je als leider persoonlijk in elkaar zit, hoe je binnen je organisaties functioneert en binnen de grotere maatschappelijke context.

Siebe RiedstraSecretaris-generaal Ministerie J&V, deelnemer CALL 2

In het programma krijg je op een heel ander niveau feedback dan je dat gewend bent in je werkomgeving. Het is altijd goed om je te verdiepen in je blinde vlekken.

Roelof BlekerVoorzitter college van bestuur Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, deelnemer CALL 11

Ons aanbod

Oorspronkelijk was CALL synoniem aan het intensieve leiderschapsprogramma van een jaar, voor topmanagers uit het bedrijfsleven, de wetenschap, (semi-)overheid en ngo’s. Inspelend op de reacties die wij daarop ontvingen, hebben we vanuit dezelfde visie en aanpak nieuw aanbod ontwikkeld voor verschillende doelgroepen en doelstellingen.

Meer weten of aanmelden? Klik hier voor onze contactgegevens.

De makers

Onderzoek & ontwerp

Redactie

Website