CALL Organisatie-
werkplaats

Vrijwel iedere leider loopt er vroeg of laat tegenaan: complexe vraagstukken waarbij u aanvoelt: dit vraagstuk is groter dan ik. Er spelen zo veel facetten een rol dat u de grip kwijtraakt en u geen voortgang ervaart. Snelle oplossingen werken hier niet. Het gaat over de onderlinge dynamiek in de organisatie of in het team én over hoe u zich daartoe verhoudt. Als u meer inzicht wilt in een vastgelopen dynamiek en de impact die u daarop heeft als leider, dan kan de CALL Organisatiewerkplaats helpen uw interventierepertoire te verruimen.

Wij kijken mee vanuit een systemisch perspectief: u en uw team zijn onderdeel van een groter geheel, met bestaande patronen en een eigen dynamiek. In de CALL Organisatiewerkplaats koppelen we daarom de persoonlijke dynamiek van leiders of leiderschapsteams aan de ontwikkeling van het (organisatie)systeem. We gaan op zoek naar (herstel van) de balans.

Onze aanpak

Uw vraagstuk is steeds leidend. We onderzoeken het vanuit een veelheid aan perspectieven. Hierin zijn we onderzoekend, stimulerend, ontwarrend, verhelderend. We hebben geen kant-en-klare oplossing en nemen het probleem niet van u over, maar we helpen u tot inzichten en tot passend handelingsrepetoire te komen. We komen daarbij altijd ‘dichtbij’. Dat vergt een reflectieve opstelling en kleur bekennen.

Allereerst gaan we met u of met uw team in gesprek over de prangende vraag die zich voordoet in de dagelijkse werkpraktijk.

  • Wat is er aan de hand?
  • Wat maakt dat dit u bezighoudt en dat het niet vanzelf gaat?
  • Waar bent u naar op zoek; wat wilt u er anders in doen?
  • Wat heeft u al geprobeerd/gedaan?
  • Wat doet het met u?

Zodra we de kern van het vraagstuk scherp hebben, werken in we in een sessie met de leider of het team aan het werkend krijgen van de vraag.
Deels is dit onderzoekend: wat maakt nu, bijvoorbeeld, dat we vastzitten in bepaalde overtuigingen, patronen of dynamieken. Deels is het actiegericht: wat kunnen we in het hier en nu doen wat ons patroon doorbreekt? wat ons helpt een volgende stap te zetten?

We kiezen samen voor een passende omgeving voor dit gesprek: op een andere locatie of juist niet.

Bij welke vragen kan de CALL Organisatiewerkplaats uitkomst bieden?

Voorbeeld 1: “Wij willen naar een meer decentraal organisatiemodel, maar krijgen dit niet goed voor elkaar. Hoe voorkomen we dat wij als directie blijven hangen in bestaande patronen?”

Wij analyseren niet alleen de vraag, maar ook de dynamiek binnen de organisatie. Beseffen leiders vanuit welke aannames ze werken? Een decentraal organisatiemodel vraagt om afdelingen die meer verantwoordelijkheid nemen én om leiders die durven loslaten. Vaak zien we dat bestuurders nieuwe manieren van werken inzetten, maar deze op de oude manier blijven toepassen. Bewustwording van de eigen onderliggende overtuigingen is een belangrijke stap om tot daadwerkelijke verandering te komen.

Voorbeeld 2: “Ik ben als bestuurder in een organisatie gekomen nadat mijn voorganger met slaande deuren is opgestapt. Hoe maak ik een nieuwe start met het team en de medewerkers?”

We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag wat hier allemaal speelt. Zijn het projecties vanuit de medewerkers of het team die de samenwerking belemmeren? Of heeft het ook of vooral te maken met jouw eigen opstelling? Wat speelt er werkelijk en hoe kun jij je daartoe verhouden? Hoe krijg je grip op de onderstroom en wat is ieders rol daarin? Ook hierin geldt dat het onder ogen zien van drijfveren en pijnpunten nodig is om een volgende stap te zetten.

Voorbeeld 3: “Onze vier directieleden hebben uiteenlopende beelden over de aanpak van de transitie van ons bedrijf. Hoe gaan we daarmee om?”

Collectief leiderschap vraagt andere vaardigheden dan het klassieke enkelvoudige besturingsmodel. Hoe staat ieder van jullie hierin? Waarom kan de ene bestuurder de vertrouwde een-tweetjes makkelijker loslaten dan de ander en welke impact heeft dit op de samenwerking? Helderheid in de onderlinge verschillen en – vooral- overeenkomsten is een voorwaarde om samen aan het roer te staan.

Door wie

Han Nichting is een onderwijskundige en changemanager, met meer dan 35 jaar ervaring in strategie, personeel & organisatie en besturing en informatisering. Hij richt zich op de implementatie van (strategische) keuzen. Hij bewaakt de balans tussen individuele belangen van leiders en volgers enerzijds, en het belang van de organisatie anderzijds. Leren en innoveren hebben tenslotte alleen nut als mensen ook echt iets anders gaan doen.

Marcel de Rooij is leiderschaps- en organisatiecoach. Met betrokken leiders werkt hij onder meer op het raakvlak van persoonlijk leiderschap en organisatievormen en -dynamieken. Hoe stuur je op waarden, hoe geef je je mensen echt de ruimte? Hoe ga je om met taaie vragen en patronen? Hoe kom je uit de groef van nog harder werken of nog meer druk zetten? Wat voor leiderschap wordt er eigenlijk gevraagd en wat betekent dat voor de huidige generatie leiders?

Hanna Boersema is organisatiesocioloog en kijkt naar gedragingen van groepen mensen. In welke krachtige patronen belandt een team? Hoe wordt omgegaan met dynamieken die (dis)functioneel zijn? Hoe open is de relatie tussen leider(s) en medewerkers? Als organisatieontwikkelaar en executive coach heeft zij jarenlange ervaring in het begeleiden van organisaties bij veranderprocessen en individuen bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Praktische informatie

Data en locatie in afstemming. Prijs op aanvraag vanwege het maatwerkkarakter van het programma.

Download hier een PDF met aanvullende informatie, of bel met Marcel de Rooij:

06 532 56 857.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang. Wanneer u zich 30 dagen of korter voor aanvang afmeldt, brengen we 75% van het factuurbedrag in rekening. Bij afmelding 5 dagen of korter voor aanvang brengen we het gehele bedrag in rekening.