Fit for the Future Assessment

Bent u zich bewust van de overtuigingen van waaruit u de uitdagingen van deze tijd aanpakt? En met welk gedrag, vanuit welke houding u omgaat met dilemma’s? Weet u hoe u overkomt op anderen? En hoe u fysiek reageert op stress? Kortom: bent u klaar en fit voor de uitdagingen en dilemma’s van de toekomst?

In de drukte van alledag is voor veel leiders nauwelijks tijd voor reflectie. Ze zijn altijd bereikbaar, staan altijd ‘aan’. Daardoor lopen veel leiders uiteindelijk tegen grenzen aan.

Het Fit for the Future Assessment geeft hernieuwde energie en richting. Onder begeleiding van een coach formuleert u een ontwikkelvraag. Daarna volgen vier werksessies, waarin steeds andere professional u een ‘spiegel’ voorhoudt: een psychotherapeut, een theaterregisseur, een lichaamswerker en een businesscoach. Zo krijgt u de kans uw ontwikkelvraag vanuit verschillende perspectieven te bekijken en (her)ontdekt u wat u te doen staat.

U kunt het Fit for the Future Assessment individueel doorlopen als leider, of met een heel team.