Fit for the Future Assessment

Veel leiders hebben nauwelijks tijd voor reflectie. Ze zijn altijd bereikbaar, staan altijd ‘aan’. Daardoor loop je uiteindelijk tegen grenzen aan. Het idee van de maakbaarheid van succes, en groeiende onzekerheid over de ‘zin’ van dit alles (‘wat draag ik nu feitelijk bij?’) versterken het gevoel dat het nooit genoeg is, dat je altijd tekortschiet. Je verliest uit het oog waar het werkelijk om draait, wat werkt en wat energie geeft.

Het Fit for the Future assessment geeft u (hernieuwde) energie en richting: u weet (weer) wat u te doen staat in uw verdere ontwikkeling als leider, of als team.

opzet van het programma

In het individueel Fit for the Future assessment:

 • neemt u uw eigen mentale overtuigingen, denkmodellen en constructies onder de loep aan de hand van een biografisch interview: welke patronen uit het verleden draagt u met zich mee? Welke helpen u nog? Welke zitten u in de weg?
 • werkt u aan uw energieniveau, fitheid en gezondheid in een vitaliteitsworkshop;
 • gaat u met een regisseur aan de slag met uw uitstraling en de interactie met uw omgeving: welke ruimte neemt u in? Hoe komt u op anderen over? Hoe drukt u zich uit, verbaal en non-verbaal?
 • doet u onder begeleiding van een ervaren businesscoach een toekomstverkenning naar uw professionele en persoonlijke opgave en bijdrage;
 • krijgt u een persoonlijk plan van aanpak voor het verbeteren van uw vitaliteit en toekomstontvankelijkheid;
 • wordt u via advies over gezonde voeding op weg geholpen naar een optimale gezondheid en energieverdeling, zowel fysiek als mentaal.

In het Fit for the Future team-assessment:

 • bespreekt uw team onder begeleiding van een psychotherapeut gezamenlijk de teambiografie: welke patronen heeft het team in de loop der tijd ontwikkeld? Welke daarvan zijn nog altijd functioneel? Welke zouden beter aangepast kunnen worden?
 • onderzoekt een haptonoom hoe fit en gezond uw team is in een vitaliteitsworkshop;
 • kijkt uw team in de workshop ‘Ruimte en interactie’ samen met een regisseur naar het innemen van ruimte, de onderlinge interactie en ieders persoonlijke en professionele uitstraling;
 • begeleidt een ervaren businesscoach een gezamenlijke toekomstverkenning: hoe ontvankelijk is uw team voor de toekomst?
 • krijgt uw team een plan van aanpak mee voor het verbeteren van de eigen vitaliteit en toekomstontvankelijkheid;
 • krijgt u inzicht hoe de fysieke en mentale vitaliteit binnen het team verhoogd kan worden. U leert de werking van voeding als communicatiemiddel voor lichaamssystemen.

Daarmee helpen Fit for the Future assessments leiders en teams bij het vinden van een antwoord op de volgende vragen:

 1. Hoe blijf je als leider en als team energiegevend en inspirerend?
 2. Hoe creëer je momentum naar de toekomst voor jezelf, het team en de organisatie?
 3. Hoe vergroot je de weerbaarheid, wendbaarheid en vitaliteit van jezelf en het team?
 4. Hoe maak je gebruik van alle kwaliteiten (en dus ook verschillen) in jezelf en in het team, en werk je echt samen? 

Door wie

Het assessment wordt begeleid door een wisselend team uit onze pool van zeer ervaren leiders, leiderschaps- en businesscoaches, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, haptonomen, artsen, voedingsdeskundigen, regisseurs en theatermakers.

Het kernteam bestaat uit:

Ervaringen

“Lichamelijk ben ik wel fit, maar mentaal zit ik veel vaster dan ik dacht. Ik ben eigenlijk voortdurend op zoek naar mijn eigen gelijk. Daar moet ik wel iets mee.”

CEO logistiek bedrijf

“Een hele confronterende spiegel, maar ik weet wel wat me te doen staat: veel rustiger worden, echt geïnteresseerd zijn en minder verkrampen.”

Algemeen directeur bouwbedrijf

Praktische informatie

Data en kosten

Data en locatie in afstemming. Prijs op aanvraag vanwege het maatwerkkarakter van het programma.

CALL alumni bieden we een speciaal Fit for the Future assessment, waarbij hun persoonlijk ontwikkelplan uit het CALL-programma het vertrekpunt is. Een mooie manier om de opgedane inzichten blijvend op het netvlies te houden.

Tijdsduur en studiebelasting

De studiebelasting is 2 tot 4 dagen. Deelnemers hoeven geen additionele studiematerialen aan te schaffen; deze worden tijdens het programma uitgereikt.