Langlopend
leiderschapsonderzoek

In samenwerking met de Afdeling Bedrijfskunde van de faculteit Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit zijn we in mei 2020 gestart met een langlopend leiderschaps-onderzoek. De eerste fase van het onderzoek is inmiddels afgerond; later dit jaar starten we de volgende fase.

De opzet van het onderzoek is open en inventariserend. We toetsen geen hypothesen, stellen geen norm.

Het is onze droom dit onderzoek een permanent karakter te geven, en daarmee een constante bron van inspiratie aan te boren en te delen met de huidige en toekomstige leiders in Nederland.

Wilt u meer informatie of meedenken? Neem contact op met Marcel de Rooij of Han Nichting.

Onderzoeksfase I

Fase I van het onderzoek bestond uit een serie van achttien diepte-interviews met leidinggevenden uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschappelijke wereld.

We spraken leidinggevenden met meer dan twintig jaar ervaring, alsook leiders met vijf tot tien jaar ervaring.  We legden hen vijftien vragen voor om een beeld te krijgen van hun voorbeelden van goed en minder goed leiderschap. Hoe zien zij de toekomst van leiderschap voor zich en wat hebben leiders hierin te leren? Welke bewuste en onbewuste fantasieën en ideeën bestaan er ten opzichte van de leiders van nu en de toekomst? Welke rolmodellen kennen ze?

Eerste resultaten

In deze PDF vindt u de geanonimiseerde onderzoeksresultaten.

Uit de analyse van de eerste resultaten komt een drietal mogelijke thema’s voor vervolgonderzoek naar voren:

1. Hoe geven leidinggevenden vorm aan (het verwerven van) de vaardigheden die zij associëren met leiderschap van de toekomst?

2. Hoe gaan leidinggevenden om met schaduwkanten van leiderschap, zoals bewuste of onbewuste agressie? Van zichzelf, van de maatschappij, van de organisatie of medewerkers?

3. Hoe geven zij vorm aan het begrip samen, dat op verschillende manieren in de antwoorden naar voren komt. Zowel in de zin van: niet alles zelf hoeven weten of doen als leider, alswel in de zin van: gevoel van ‘belonging’, met elkaar de klus klaren, gelijkwaardigheid, het niet langer alleen doen.

Volg onze LinkedIn pagina voor de laatste ontwikkelingen in dit onderzoek.