CALL to Return

Helden van de terugtocht

In ‘De reis van de Held’ beschrijft Joseph Campbell treffend de wetmatigheden van het leven. Van geboorte, opgroeien, momenten van waarheid, oogsten en verval, en uiteindelijk sterven. Elke fase heeft haar eigen dynamiek, kansen en uitdagingen.

Deze leerweg richt zich op leiders die, vanuit de realiteit van hun op handen zijnde terugtreding, geïnspireerd en vitaal willen blijven. Leiders die iets willen teruggeven vanuit hun wijsheid, vanuit hun kracht en hun kwetsbaarheid.

We verkennen de laatste fase van uw professionele loopbaan en hoe u inhoud en vorm wilt geven aan wat daarna komt. We gaan met u op zoek naar antwoorden op de volgende vragen.

 • Welke betekenis geeft u aan deze fase van uw professionele – en privéleven en wat vraagt het om die betekenis zichtbaar en voelbaar te maken?
 • Wat betekent dat dan voor uw persoonlijke en professionele leiderschap?
 • Wat heeft u te leren?
 • Wat wilt u teruggeven aan uw leef- en werkgemeenschap?

Programma-opzet

Deelnemers brengen eigen zoekvragen in om deze actief te verkennen. We creëren met elkaar een inspirerende werkplaats. U bent zelf de hefboom voor uw persoonlijke ontwikkeling.
Voor aanvang van de leerweg is er een uitgebreid persoonlijk gesprek met de programmaleiders, om elkaar en uw persoonlijke vragen en verlangens te leren kennen.

Het programma bestaat uit drie modules, elk met één of meerdere thema’s die we op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau verkennen. Tussen de modules zit een periode van circa 7 weken. Deze periode is bedoeld om te oefenen en zaken te laten bezinken.

Thema per module

Module 1: Biografie, mijn levensreis tot nu toe

 • Waar sta ik nu en welke reis heb ik in mijn leven gemaakt om hier te komen?
 • Waar ben ik opgegroeid en welke impact heeft dat op mijn denken, handelen en voelen?
 • Wat is het verhaal van mijn leven tot nu toe?  
 • Wat is de titel van mijn levensboek, tot waar ik dat tot nu toe geschreven heb?

Module 2: Denkrichtingen voor mijn toekomst

 • Waar ligt mijn toekomst? 
 • Hoe kan ik mijn toekomst welkom heten en eigen maken?
 • Wat is mijn verlangen? Wat mis ik en waar wil ik nog graag vorm aan geven?   
 • Wat is de titel van het volgende hoofdstuk van mijn biografie? 

Module 3: Vormgeving van mijn toekomst

 • Hoe geef ik mijn toekomst vorm?
 • Hoe maak ik mijn verlangen concreet zichtbaar? 
 • Wat wil ik nog leren? 
 • Wat heb ik nodig en wie zijn mijn leermeesters? 
 • Wat zou ik willen dat mensen zeggen als ze terugkijken op mijn leven?

Door wie

Jeannette van den Ingh-van Wijk

Programmaleider en coach

Jeannette werkt graag op de grens waar persoonlijke en zakelijke vraagstukken elkaar raken. Zij is overtuigd van de inspirerende waarde van de parallelle wereld. Jeanette volgde verschillende studies op het vlak van coaching, training en systemisch werk. Zij werkt met grote organisaties en begeleidt leiders uit de volle breedte van het bedrijfsleven. Daarnaast heeft het familiebedrijf haar grote liefde en begeleidt zij diverse families.

Paul Nyst

Programmaleider en coach

Een belangrijke rode draad in de manier waarop Paul werkt met leiders is autonomie. Autonomie is een relationeel iets. Wat vraagt het om vrij te kunnen blijven denken en handelen in de situaties die zich in je leven voordoen.
Autonoom zijn is daarmee voeding voor gezondheid van mens en organisaties. Paul is gids en inspirator in de zoektocht naar het antwoord op de vraag wat deze begrippen in uw geval betekenen. In dit proces gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling altijd hand in hand.

Praktische informatie

Data en locatie

De bijeenkomsten vinden plaats in het voormalig klooster Samaya, Hollendewagenweg 20 3985 SG Werkhoven.

Het programma bestaat uit drie modules van twee dagen, ieder met één overnachting.

De eerste editie van CALL to Return start in het najaar van 2023.

De volgende data zijn nog onder voorbehoud:
Module 1) Maandag 27 t/m woensdag 29 november 2023
Module 2) Woensdag 17 t/m vrijdag 18 januari 2024
Module 3) Maandag 4 t/m woensdag 5 maart 2024

Elke module begint op de eerste dag met een lunch en eindigt dag 3 na de lunch.

 

Investering

De kosten voor dit opleidingsprogramma bedragen € 6.750,– exclusief btw en exclusief verblijfskosten.

 

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang. Wanneer u zich 30 dagen of korter voor aanvang afmeldt, brengen we 75% van het factuurbedrag in rekening. Bij afmelding 5 dagen of korter voor aanvang brengen we het gehele bedrag in rekening.