CALL to Return

Helden van de terugtocht

In ‘De reis van de Held’ beschrijft Joseph Campbell treffend de wetmatigheden van het leven. Van geboorte, opgroeien, momenten van waarheid, oogsten, verval en uiteindelijk sterven.
Elke fase heeft haar eigen dynamiek, kansen en uitdagingen.

Deze leerweg richt zich op leiders die, vanuit de realiteit van hun op handen zijnde terugtreding geïnspireerd en vitaal willen blijven. Leiders die iets willen teruggeven vanuit hun wijsheid, vanuit hun kracht en hun kwetsbaarheid. We verkennen de laatste fase van uw professionele loopbaan door de volgende vragen diepgaand te beantwoorden: 

 • Welke betekenis geeft u aan deze fase en wat vraagt het om die betekenis zichtbaar en voelbaar te maken?
 • Wat vraagt deze fase van uw persoonlijke en professionele leiderschap? 
 • Wat heeft u in deze fase te leren?
 • Wat wilt u teruggeven aan uw leef- en werkgemeenschap?   

Programma-opzet

Deelnemers brengen eigen zoekvragen in om deze actief te verkennen. Wij bieden geen hapklare brokken ter consumptie, eerder een inspirerende werkplaats. U bent zelf de hefboom voor uw persoonlijke ontwikkeling.

Voor aanvang van de leerweg is er een uitgebreid persoonlijk gesprek met de programmaleiders, om elkaar en uw persoonlijke vragen en verlangens te leren kennen. 

Het programma bestaat uit vier modules, elk met één of meerdere thema’s die we op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau verkennen. Tussen de modules zit een periode van vier of vijf weken. Deze periode is bedoeld om te oefenen en zaken te laten bezinken.

Thema per module

Module 1: Biografie, mijn levensreis tot nu toe

 • Waar sta ik nu en welke reis heb ik in mijn leven gemaakt om hier te komen?
 • Waar ben ik opgegroeid en welke impact heeft dat op mijn denken, handelen en voelen?
 • Wat is het verhaal van mijn leven tot nu toe?  
 • Wat is de titel van mijn levensboek, tot waar ik dat tot nu toe geschreven heb?

Module 2: Denkrichtingen voor mijn toekomst

 • Waar ligt mijn toekomst? 
 • Hoe kan ik mijn toekomst welkom heten en eigen maken?
 • Wat is mijn verlangen? Wat mis ik en waar wil ik nog graag vorm aan geven?   
 • Wat is de titel van het volgende hoofdstuk van mijn biografie? 

Module 3: Vormgeving van mijn toekomst

 • Hoe geef ik mijn toekomst vorm?
 • Hoe maak ik mijn verlangen concreet zichtbaar? 
 • Wat wil ik nog leren? 
 • Wat heb ik nodig en wie zijn mijn leermeesters? 
 • Wat zou ik willen dat mensen zeggen als ze terugkijken op mijn leven?

Module 4: Oogst voor verrijking

 • Wat is mijn identiteit en bestemming? 
 • Wat is de relatie tussen mijn binnen- en buitenwereld? 
 • Hoe pas ik de opgedane inzichten toe?

Door wie

Jeannette van den Ingh-van Wijk

Programmaleider en coach

Jeannette werkt graag op de grens waar persoonlijke en zakelijke vraagstukken elkaar raken. Zij is overtuigd van de inspirerende waarde van de parallelle wereld. Jeanette volgde verschillende studies op het vlak van coaching, training en systemisch werk. Zij werkt met grote organisaties en begeleidt leiders uit de volle breedte van het bedrijfsleven. Daarnaast heeft het familiebedrijf haar grote liefde en begeleidt zij diverse families.

Paul Nyst

Programma leider en coach

Paul streeft ernaar ‘het eigene zichtbaar te maken’ in mensen en organisaties. Mensen komen tot bloei in gezonde organisaties; gezonde organisaties vragen om vernieuwend leiderschap. Paul is gids en inspirator in de zoektocht naar het antwoord op de vraag wat deze begrippen in uw geval betekenen. In dit proces gaan persoonlijke en professionele ontwikkeling altijd hand in hand.

Praktische informatie

Het programma vindt plaats in het voormalig klooster Samaya, 

Hollendewagenweg 20 3985 SG Werkhoven.

Het programma bestaat uit drie modules van twee dagen, ieder met één overnachting.

De eerste editie van CALL to Return start in het najaar van 2023.

Elke module begint op de eerste dag om 13.00 uur en eindigt dag 3 na de lunch. 

Kosten: € 9.500,- excl. 21% BTW, inclusief literatuur, exclusief kosten voor catering en overnachtingen.